Hem / Egna nyheter / Rörelsesatsning i skolan blir del av ordinarie verksamhet

Rörelsesatsning i skolan blir del av ordinarie verksamhet

RF-SISU Västra Götaland fortsätter satsa på barns rörelse och idrott i samband med skoldagen. Från och med i år är Rörelsesatsning i skolan en del av distriktets ordinarie verksamhet.

Rörelsesatsning i skolan är ett regeringsuppdrag som inleddes 2018 med syftet att ge de minst aktiva barnen, framför allt från idrottssvaga områden, möjlighet till mer idrott och rörelse under skoldagen. Satsningen handlar också om att bygga broar mellan skolan och idrottsrörelsen.

Långsiktig plan
Nu förlängs regeringsuppdraget och RF utökar satsningen fram till 2025, vilket i längden förväntas stärka såväl föreningsidrotten som folkhälsan och skolresultaten. I de nya riktlinjerna från Riksidrottsstyrelsen framgår att satsningen från och med 2021 blir en integrerad del av RF:s ordinarie verksamhet och på ett tydligare sätt ska agera samverkande kraft mellan skolan och idrottsrörelsen.

– Det känns otroligt skönt att vi får förtroendet att fortsätta arbetet, nu kan vi lägga upp en långsiktig plan tillsammans med skolor och föreningar runtom i Sverige, säger Kristin Ekblom som projektlett Rörelsesatsning i skolan sedan starten 2018.

Föreningar ska involveras
Nytt i riktlinjerna är att det tagits fram mätbara mål för projektet i linje med Strategi 2025 och utvecklingsresan En ny syn på träning och tävling. Målen är att till och med 2025 ha nått minst 50 procent av landets skolor (F–6) och att 75 procent av dessa skolor ska ha inlett samverkan med en eller flera idrottsföreningar inom ramen för satsningen.

Satsningen permanentas i samtliga RF-SISU-distrikt över landet. Ett av de nationella målen är att 2025 ha nått minst hälften av alla skolor i årskurs F–6.

"Vi måste ta situationen på allvar"
I Västra Götaland innebär detta att ännu fler skolor och idrottsföreningar nu har möjligheten att medverka i satsningen och tillsammans arbeta för att alla barn ges möjligheten att röra på sig och skapa sig en aktiv och meningsfull fritid. Skolor och kommuner med socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar har företräde.

– För att nå de uppsatta målen krävs att alla hjälps åt. Om vi utvecklar förutsättningarna för samverkan mellan skolan och det lokala föreningslivet kommer både föreningsidrotten och folkhälsan stärkas, säger Tilda Matthijs, en av projektledarna för rörelsesatsningen i Västra Götaland och fortsätter.

– Vi tror att vi genom dialog och nätverk kan komma långt. Vi ser att många kreativa lösningar har växt fram, inte minst under året som varit med coronapandemin. Vi måste ta situationen på allvar, alltför många barn rör på sig alldeles för lite.

Kontakta din lokala projektledare för Rörelsesatsning i skolan:

Fyrbodal
Alexandra Wiberg 
0725-23 20 50 / This is a mailto link

Göteborgsregionen
Tilda Matthijs
0729-71 17 75 / This is a mailto link

Sjuhärad
Agneta Johansson
0734-03 53 55 / This is a mailto link

Skaraborg
Birgitte Gothberg
0701-45 70 05 / This is a mailto link