Hem / Egna nyheter / Öppet brev till kommuner

Öppet brev till kommuner med anledning av corona

”Vi är tacksamma för kommunernas ekonomiska stöd till idrotten under året som gått. Behovet kommer vara stort även framöver.” Ordföranden och distriktschefen skickar ett tack och en vädjan till kommunerna inför 2021.

Inför det nya året riktade RF-SISU Västra Götalands ordförande Christer Östholm tillsammans med distriktsidrottschefen Anders ”Abbe” Albertsson ett brev till politiker och tjänstepersoner med ansvar för idrottsfrågor på lokal nivå.

Kommunsektorn har under lång tid varit den viktigaste samarbetspartnern och den största givaren av stöd till idrottsrörelsen. I brevet till kommunerna i Västra Götaland påtalas behovet av särskilda kommunala insatser för att föreningsidrotten ska kunna vara en positiv samhällskraft även i framtiden.

Rädda föreningarna och se framåt
”Coronakrisen slår hårt mot hela samhället – även mot idrotten. Föreningar har tagit ansvar för att minska smittspridningen, men också för att hålla igång aktiviteter när det behövts som mest. Nu är tid att med gemensamma resurser stärka de lokala föreningarna inför kommande utmaningar.”

Så inleds hälsningen till de folkvalda och offentliganställda runt om i distriktets 49 kommuner.

Ledningen för RF-SISU lyfter vidare fram alla evenemang och tävlingar som har blivit inställda under året, vilket lett till stora intäktsbortfall och en tuff ekonomisk situation för många föreningar och förbund. Samtidigt har mycket verksamhet trots allt kunnat genomföras – med coronasäkra anpassningar, ny teknik och en attityd inom idrotten att aldrig vilja ge upp.

Stort behov även 2021
Skrivelsen avslutas med ett tack och en vädjan till kommunerna.

”I skuggan av sjukdom och mänskliga tragedier har pandemin medfört stora ekonomiska konsekvenser för idrotten. Många kommuner har under året backat upp sina föreningar så att de ska kunna klara sig genom krisen. Det är vi mycket tacksamma för. Behovet av ekonomiskt stöd kommer vara stort även 2021 och framåt.”

Läs hela brevet här