Hem / Egna nyheter / Motverka sexuella övergrepp

Motverka sexuella övergrepp

Här kommer en spännande nyhet! Frölunda HC har varit pilotförening och använt webbportalen "Motverka sexuella övergrepp" i lärgrupper. Genom materialet reflekteras det över hur vi kan skapa en tryggare idrottsmiljö.

Besök och registrera dig på www.motverkasexuellaovergrepp.se 

Syftet med webbportalen är att hjälpa idrottsledare, idrottsföreningar och förbund i sitt arbete med att förebygga, upptäcka och hantera sexuella övergrepp. Webbportalen kan dels ses som en individuell utbildning där du genomgår ett antal avsnitt och efter avslutad utbildning får ett diplom. 

Du kan också gå igenom materialet som grupp i lärgruppsform. Ni registrerar er då som grupp och diskuterar innehållet stegvis i avsnitten. När ni fullföljt samtliga avsnitt får gruppen ett diplom. Diplomet kan ni till exempel sätta upp i föreningslokalen. 

Under Göteborgs Idrottsledardag den 23/10 (platser finns fortfarande kvar - länk till anmälan) kommer Frölunda HC att hålla i ett seminarie om sitt arbete med portalen för att inspirera andra att hitta vägar för att göra samma sak. 

Den 2/12 håller vi även en digital info-kväll/utbildning om materialet för att ge föreningar goda förutsättningar att använda det i sitt arbete med att forma en tryggare förening. Läs mer och anmäl dig till detta tillfälle via länken