Hem / Egna nyheter / Mer rörelse och idrott i fokus när kommuner samlades

Mer rörelse och idrott i fokus när kommuner samlades

En gemensam utmaning stod i fokus när kommunerna i Fyrbodal möttes för att prata idrott och folkhälsa.
Så får vi fler att bli fysiskt aktiva!

Ett 20-tal personer anställda inom fritidssektorn i 13 olika kommuner fanns på plats i Uddevalla när RF-SISU Västra Götaland – för första gången sedan pandemins början – kunde anordna en fysisk kommunträff i Fyrbodalsområdet.

– Så roligt att se er alla igen, med underkropp och allt, skämtade biträdande verksamhetschef Thomas Hagelberg innan han och hans kolleger introducerade temat för dagen.

Rörelseförståelse
Med utgångspunkt i idrottsrörelsens förändringsarbete Strategi 2025, och utvecklingsresan Ny syn på träning och tävling, riktades uppmärksamheten mot begreppet rörelseförståelse. Alexandra Wiberg, idrottskonsulent med särskild kunskap i ämnet, berättade bland annat om fördelarna med att tänka mer på rörelse och lek än rena idrottsprestationer i unga år.

– Genom att arbeta på det här sättet tror vi att fler barn och ungdomar kommer bli motiverade samt kunna och vilja vara med inom föreningsidrotten. Det gynnar både idrottsrörelsen och folkhälsan på sikt, säger hon.

"Ska vara enkelt och kul"
Ordet rörelseförståelse kommer från engelskans ”physical literacy” som signalerar vikten av att kunna röra på sig, på samma sätt som att kunna läsa och skriva.

Det koncept som Riksidrottsförbundet, RF-SISU distrikten och specialidrottsförbunden arbetar utifrån (se t.ex. Rörelsesatsning i skolan)  bygger på fyra grundpelare: kompetens, motivation, självförtroende och aktivt deltagande. En individ behöver få tillgång till samtliga delar för att kunna skapa sig ett fysiskt aktivt och hälsosamt liv.

– Det är nog många ledare som skriver under på att det ska vara enkelt och kul att idrotta, men vi behöver stötta dem i ”hur”, säger Wiberg och fortsätter.
– Vad har ledarna för kompetens? Vad kan de för övningar och lekar?

Viktig partner för idrotten
Under den intensiva förmiddagen i Uddevalla öppnades också för gruppdiskussioner och fria inspel från de kommunanställda. Torgny Jansson, enhetschef för fritidsverksamheten i Lysekil, gav sin syn på effekterna av ett starkt föreningsliv.

– Föreningarna är den viktigaste ”förebyggaren” vi har i samhället. Rörelse, idrott och social gemenskap leder inte bara till fysisk hälsa utan också till ökat psykiskt välbefinnande.

Även distriktsidrottschefen Anders Albertsson gästade mötesplatsen, där han å sin sida passade på att understryka kommunernas betydelse för idrotten.

– Det har blivit än mer tydligt under pandemin vilken viktig partner ni alla är för föreningarna. Jag vill tacka för det stöd ni ger. Utan det skulle idrotten inte klara sig.