Hem / Egna nyheter / Mer coronastöd att söka tack vare Västra Götalandsregionen

Mer coronastöd att söka tack vare Västra Götalandsregionen

Idrottsföreningar i Västra Götaland kan söka ekonomiskt stöd för att bibehålla verksamhet under pandemin. Stödet görs möjligt tack vare bidrag från regionen.

Under 2021 finns det fortsatt möjlighet för idrottsföreningar att söka stöd för att kunna hålla igång verksamheten under coronapandemin. Utöver det stöd som under perioden 2020-2021 går att söka från Riksidrottsförbundet, där föreningar kan få bidrag till anpassningar av sin verksamhet, finns nu också speciella medel från Västra Götalandsregionen att söka i samma syfte.

Resultat av politisk dialog
Efter dialog med RF-SISU:s styrelse beslutade kulturnämnden (VGR) under hösten 2020 om ett bidrag på två miljoner kronor till idrottsrörelsen för detta ändamål.

- Det är självklart mycket positivt och tacksamt med sådan ekonomisk hjälp från regionen. Det handlar om föreningar som har det tufft, men som kämpar vidare och försöker hålla igång idrotten under säkra former, säger Magnus Pettersson, intressepolitisk kommunikatör hos RF-SISU.

Målgruppen är barn, ungdomar (7-25 år) samt aktivitetsledare för dessa. Syftet med pengarna är att kunna fortsätta med verksamheten utifrån de riktlinjer och rekommendationer som gäller, därför kan stöd sökas för merkostnader som uppstår.

Projektstödet söks i dialog med RF-SISU:s lokala idrottskonsulenter.
Kontakta din förenings idrottskonsulent