Hem / Egna nyheter / Lyft idrottens frågor inför valet – här finns material och stöd

Lyft idrottens frågor inför valet – här finns material och stöd

För att idrotten ska få plats i den politiska debatten krävs att idrottens egna medlemmar lyfter fram de viktigaste frågorna. Hitta hjälp och inspiration för det arbetet på vår valplattform.

Val till Sveriges riksdag, regioner och kommuner äger rum söndagen den 11 september i år. Fram till valdagen har väljarna – och därmed alla inom idrottsrörelsen – en stor möjlighet att möta och påverka företrädarna för de politiska partierna.

Ett starkt föreningsliv är målet
RF-SISU Västra Götaland har i uppdrag att företräda den samlade föreningsidrotten på regional och kommunal nivå. Det intressepolitiska arbetet pågår året runt, alla år, men intensifieras under en valrörelse.

Målet är att säkerställa goda förutsättningar för föreningslivet genom kontakter och samtal med beslutsfattare och makthavare.

Viktigt med lokalt engagemang
Men för att lyckas nå fram med budskapen kring idrottens viktigaste frågor behövs många som hjälps åt med påverkan och opinionsbildning.

En mobilisering på bred front är särskilt nödvändig i Västra Götaland med tanke på att här finns 49 kommuner med skilda förutsättningar. Idrottsrepresentanter från föreningar och förbund har ofta den rätta lokalkännedomen och vet bäst vilka frågor som behöver drivas i den egna kommunen.

Här på vår hemsida har vi samlat ett antal texter och material som kan användas inför valet. Där finns också länkar till inlägg på Facebook som man gärna får gilla, dela, kommentera och sätta sin egen lokala prägel på.

Nu kör vi!

#val2022