Hem / Egna nyheter / Larmet från idrotten – regeringens krispaket räcker inte

Larmet från idrotten – regeringens krispaket räcker inte

En ny undersökning visar att idrottsrörelsen drabbas hårt av coronapandemin och att regeringens krispaket på 500 miljoner kronor knappt täcker hälften av förlusterna.

Resultatet av den enkät som Riksidrottsförbundet skickat till landets föreningar visar att minskade intäkter och kvarstående kostnader – dels för evenemang, dels för träningsverksamhet – landar på ett minus om 1,2 miljarder kronor fram till sista juni. För idrottsrörelsen i Västra Götaland rapporteras bortfall på nära 225 miljoner kronor.

Pekar på stora förluster
Totalt har 3 000 idrottsföreningar svarat på Riksidrottsförbundets enkät. Det är knappt 20 procent av landets 19 000 föreningar. I Västra Götaland har 547 av totalt 3800 föreningar svarat, vilket motsvarar en representation på cirka 15 procent.

– Man ska komma ihåg att det är många föreningar som inte svarat på den här frivilliga enkäten, men siffrorna ger oss svart på vitt på att idrotten i vårt distrikt drabbas väldigt hårt av pandemin, säger Johan Gadd, distriktsidrottschef, RF-SISU Västra Götaland.

De som arrangerar drabbas hårt
Hela 205 miljoner kronor som föreningarna i Västra Götaland redovisat avser uteblivna intäkter och kvarvarande kostnader för inställda evenemang. Bland de mest drabbade finns t.ex. idrotter som normalt anordnar tävlingar, matcher och evenemang med många åskådare eller deltagare. Men även lokala föreningarsom ordnar relativt små evenemang blöder ekonomiskt.

– Ta de föreningar som i vanliga fall får in stor del av sin omsättning på loppmarknader, konserter, bingokvällar och liknande. Dom känner av detta och kan få det jättetufft, säger Johan Gadd och fortsätter.

– Evenemang är helt enkelt en väldigt viktig inkomstkälla för idrotten och avgörande för många föreningars verksamhet. Risken är att man tvingas dra ner på aktiviteter eller höja avgifter för de aktiva.

Bland de föreningar som är särskilt utsatta finns också de som äger och driftar egen anläggning, alternativt hyr av privata hyresvärdar, och som inte kunnat ta del av några lättnader för löpande utgifter (t.ex. fri avbokning hos kommunen).

Den samlade idrottsrörelsens högsta prioritet är att fortsatt ta ansvar för att minska smittspridningen från coronaviruset. Om det är möjligt utifrån gällande lagar och rekommendationer är det också viktigt att träning och tävling kan fortsätta – på ett säkert sätt.

Statens paket räcker inte
Nu väntar många föreningar på besked om huruvida de beviljas kompensationsstöd från regeringens krispaket om 500 miljoner. Men att tro att de pengarna ska räcka till alla vore att hoppas på för mycket, menar Johan Gadd.

– Undersökningen visar ju ekonomiska förluster på 225 miljoner bara i Västra Götaland. Distriktet utgör ungefär en femtedel av idrotten i Sverige, så i proportion till det skulle våra föreningar få 100 miljoner av det statliga stödet att dela på. Då finns många hål kvar att fylla.

Fotnot: 4 064 föreningar i landet har sökt om kompensationsstöd från staten. Det är cirka 1000 fler än de som svarade på enkäten. Dessutom har 49 specialidrottsförbund ansökt om stöd. Läs mer