× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Egna nyheter / Lärgruppen ger kraft åt individers och föreningars utveckling

Lärgruppen ger kraft åt individers och föreningars utveckling

Genom att starta en lärgrupp öppnar du och din förening upp för nya tankar, idéer och kunskaper. "Det är ett klokt och enkelt steg på vägen mot nya mål", säger Göran Risp, verksamhetschef med lång erfarenhet av utvecklingsarbete i förening.

TEMA: Idrottens folkbildning – lärgruppen
Att vara med i en idrottsförening kan innebära så mycket mer än bara träningar, matcher och tävlingar. Det är också en plats för lärande och goda samtal som utvecklar dig som individ, och din förening i stort. När människor i en förening möts och växer tillsammans – det är vad idrottsrörelsens folkbildning handlar om.

Folkbildning är del av vårt uppdrag
RF-SISU Västra Götaland är en samlad stödorganisation för föreningsidrotten i distriktet. SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund och som dess regionala del arbetar vi med att stötta och utveckla föreningar, förbund och individer.

Inte alla är helt bekanta med begreppet folkbildning, som är en form av lärande där deltagarna själva bestämmer vad de vill veta mer om. Det viktigaste är själva mötet mellan människor och att lära av varandra genom samtal. Vanligast är att man träffas, pratar och reflekterar över ett ämne som man har valt. Den metoden kallas för lärgrupp.

Göran Risp är verksamhetschef för RF-SISU Västra Götaland i delregionen Fyrbodal. Han sitter på lång erfarenhet och stor kunskap om folkbildning inom idrotten.

– Det finns flera metoder men just lärgruppen brukar passa för de flesta föreningar. Utgångspunkter är frivillighet, lust att delta, närhet och tillgänglighet. Det är på många sätt det perfekta verktyget!

”Enkelt och effektfullt”
Lärgrupp är också den verksamhetsform som används mest i RF-SISU:s samverkan med föreningar.

– Lärgruppen är hjärtat som ger puls och kraft åt föreningsutvecklingen, säger Göran Risp och fortsätter. Det är ett enkelt och effektfullt sätt att utvecklas tillsammans. 

Temat kan vara i princip vilket som helst. Till exempel att lära mer om sin idrott, prata om kost eller hur man är en bra kompis. Ledarutveckling, planering av ett arrangemang eller framtidens förening... Det viktigaste är att ämnet känns intressant och meningsfullt.

Varje lärgrupp ska ha en lärgruppsledare, alltså någon som leder samtalet. Gruppen kan träffas fysiskt eller digitalt och man kan också göra studiebesök eller bjuda in en expert som föreläser.

Idrottskonsulenten stöttar
Genom att starta en lärgrupp i samarbete med RF-SISU Västra Götaland får föreningen det stöd som kan behövas för att komma i gång och för att komma i mål. Deltagarna lär med och av varandra samtidigt som gemenskapen, delaktigheten och engagemanget i föreningen kan stärkas.

 

LÄS MER:

Lärgrupp, lärgruppsledare och folkbildning i stort

Exempel från föreningar i distriktet – så har andra gjort

 

KONTAKT:

Er lokala idrottskonsulent kan berätta vad RF-SISU kan bidra med, vad det kan kosta samt vilka bidrag och stöd som finns.

Vill du ta nästa steg och utveckla dig och din förening, välkommen att höra av dig!

RF-SISU:s idrottskonsulenter