Hem / Egna nyheter / Idrottsrörelsen tar plats på ny demokratisk arena

Idrottsrörelsen tar plats på ny demokratisk arena

Idrott och politik hör inte ihop... Eller? Jo, ibland gör dom definitivt det. Till exempel på Frihamnsdagarna (3-4 september) som är en ny mötesplats för samhällsengagerade i Västsverige. Vi kommer vara där!

Frihamnsdagarna är ett nystartat evenemang som genomförs fysiskt och digitalt den 3-4 september i år. Arrangörerna vill skapa en ny mötesplats i Göteborg – liknande Almedalsveckan eller Järvaveckan – som är öppen och gratis för den samhällsengagerade allmänheten att besöka.

Fokus på inkludering
Målgruppen är samhällsaktörer (politik, offentlig verksamhet, akademi och civilsamhälle) samt den breda allmänheten. Teman första året är framtid, demokrati och hållbarhet. Särskilt fokus läggs vid riktade insatser mot unga vuxna samt människor i utsatta områden i syfte att öka inkluderingen.

– Vi har valt att medverka här eftersom vi vet att idrott och politik faktiskt hör ihop – åtminstone i vissa sammanhang, säger Magnus Pettersson, intressepolitisk kommunikatör på RF-SISU Västra Götaland, och fortsätter.

– Föreningsidrotten är en del av samhället och det är viktigt att prata om föreningarnas förutsättningar, behov och möjligheter att bidra till positiv utveckling – inte minst med ett år kvar till ordinarie val.

RF-SISU Västra Götaland arrangerar följande seminarier:

Street Games tar idrotten till människorna! (Lör 4 sept kl 13:15-14:00)
Street Games är ett koncept för ökad inkludering som stärker både idrotten och samhället i stort. Anställda hos RF-SISU Västra Götaland diskuterar ihop med föreningsaktiva. En pågående utredning har kartlagt olika aktörers syn på konceptets styrkor och utvecklingspotential; ett arbete som även belyst förutsättningar och villkor för långsiktig samverkan hos olika aktörer.

Idrottsrörelsens valfrågor (Lör 4 sept kl 15:15-16:00)
Föreningsidrotten är Sveriges största folkrörelse med sina tre miljoner medlemmar runt om i landet. Vilka är idrottsrörelsens viktigaste frågor inför stundande politiska val på nationell, regional och inte minst på kommunal nivå i Göteborg? Vad kan idrotten göra för integration och inkludering – och vad behöver då staden hjälpa till med?

Mer info och länkar om våra seminarier på kommer senare, men boka gärna in dem i kalendern redan nu.

Idrottsföreningar eller förbund som önskar medverka på evenemanget, rekommenderas att kontakta arrangörerna.

Läs mer om Frihamnsdagarna här