Hem / Egna nyheter / Idrottens kamp är långt ifrån över – ytterligare 500 miljoner behövs från regeringen

Idrottens kamp är långt ifrån över – ytterligare 500 miljoner behövs från regeringen

Vår ordförande, Christer Östholm, och Riksidrottsförbundets ordförande, Björn Eriksson, gör det tydligt att idrottsrörelsen behöver ytterligare ett stödpaket för juli-september. 500 nya miljoner efterfrågas från regeringen.

Idrottsrörelsen har precis som många andra områden i samhället drabbats av coronakrisen. Vi vet att många prövningar återstår men vi hoppas också att vi kan gå stärkta ur denna kris och att vi kan fortsätta vara en viktig del i vårt samhälle.

Västra Götaland, Sverige och världen kommer förändras och Sverige kommer behöva en omstart. Den omstarten vill vi att idrottsrörelsen ska vara en viktig del av.

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin.

Riksidrottsförbundet fick uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Vid ansökningstidens slut hade 4064 föreningar i hela landet sökt, varav ca 930 i Västra Götaland. För hela landet uppgick den totala ansökningssumman till nästan 1,3 miljarder kronor, varför Riksidrottsstyrelsen tvingades ge avslag på 800 miljoner kronor. Detta handlade enbart om perioden till och med den 30 juni.

De två delar som påverkat och kommer att påverka idrottsrörelsen mest är regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer för hur människor får samlas och resa samt när besluten och rekommendationerna kommer att lättas och tas bort.

Oavsett när eller hur det sker kan vi vara säkra på att det under sommaren och början av hösten kommer råda en förändrad situation.

De föreningar som har evenemang i juli och augusti drabbas hårt och har samtidigt inte haft möjlighet att söka kompensation från det första stödpaketet, eftersom det var tidsbegränsat fram till den 30 juni. I Västra Götaland genomförs flera stora och små cuper, tävlingar och läger under sommarmånaderna. Dessa arrangemang ger intäkter som möjliggör för föreningar att finansiera bland annat sin barn- och ungdomsverksamhet. I stort sett alla de arrangemangen blir nu inställda eller uppskjutna.  

Riksidrottsförbundet har nu äskat om en förlängning av regeringens stödpaket med ytterligare 500 miljoner kronor. Vi vet att idrotten drabbats mycket hårdare än så. Men vi har förståelse för att idrottsrörelsen inte kan bli fullt ut kompenserad.

Det är dock mycket viktigt att vi får ett snabbt besked från regeringen. Vi kämpar varje dag för att föreningslivet ska överleva, så att vi kan fortsätta vara den mötesplats som människor behöver. Det gäller både under och efter krisen.

Christer Östholm, ordförande RF-SISU Västra Götaland

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna