Hem / Egna nyheter / Idrottens företrädare mötte kommuner om återstart och framtid

Idrottens företrädare mötte kommuner om återstart och framtid

”Ert stöd till föreningsidrotten har varit oerhört viktigt under pandemin – och det kommer ha stor betydelse även framöver.” Det var ett av budskapen från idrotten när RF-SISU samlade Skaraborgs kommuner för en temadag om återstarten efter corona.

– De revor som uppstått inom idrottsrörelsen kan inte repareras bara med pengar. Dialog och samverkan mellan olika aktörer kommer ha avgörande betydelse, säger Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets ordförande som var huvudtalare på evenemanget.

Framåtblickande samtal
Representanter för de 15 kommunerna i Skaraborg brukar mötas årligen för att gemensamt med RF-SISU diskutera frågor som rör de lokala idrottsföreningarnas verksamhet och villkor. I fokus för årets kommundialog, som hölls i Falköping på fredagen, stod återstarten efter corona: Hur kan vi tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för idrotten i framtiden?

Björn Eriksson inledningstalade och tog sedan plats i den panel där man diskuterade både med varandra på scen och med de cirka 30 tjänstemän och politiker som deltog i mötet.

I panelen fanns förutom RF-ordföranden även Jens Lejhall (regionutvecklare Västra Götalandsregionen), Mattias Persson (fritidsutvecklare Hjo kommun), Eva-Maria Forsberg (föreningsledare HK Country och Ulvåkers IF), Christina von Tell (folkhälsostrateg Hjo / VGR) och Anders Albertsson (distriktsidrottschef RF-SISU Västra Götaland). Moderatorer var Olof Darius och Marie Ekman.

"Stimulera ledarskapet"
Under pandemiåret 2020 minskade idrottandet i distriktet med cirka en miljon deltagar-tillfällen. Siffran avser LOK-stödsberättigade aktiviteter för barn och unga i åldrarna 7-25 år. Effekterna av corona har varierat mellan olika idrotter. Men en övergripande oro över generellt lägre deltagarnivåer handlar inte bara om de aktiva utan också om ledarnas engagemang.

Anders Albertsson fyllde på i resonemanget kring att föreningarnas möjligheter till en kraftfull återstart inte bara handlar om direkta ekonomiska tillskott utan också om förutsättningarna för alla frivilligkrafter inom idrotten.

– Vi behöver stimulera och stärka ledarskapet. Inte minst i föreningarnas styrelser. Vi måste få föräldrar att våga engagera sig och känna att de kan vara med och bidra, även när de är oerfarna i sådana roller, säger han och tillägger.

– De ideella insatserna går aldrig att ersätta.

Idrott och folkhälsa
Efter förmiddagens panelsamtal fortsatte programmet i separata spår för förtroendevalda respektive tjänstepersoner. Diskussionerna kretsade kring pandemins påverkan på idrotten, folkhälsan och samhället i stort samt vilka åtgärder som behövs för att drabbade aktörer åter ska få fart i sin utveckling framåt.

 

CITAT FRÅN PANELSAMTALET

”Den vilja som nu finns inom idrotten att komma tillbaka och återstarta verksamhet tror jag också kan nyttjas för att åtgärda problem som fanns redan före pandemin.”
Mattias Persson, fritidsutvecklare Hjo kommun

”Vi inom det offentliga kan hjälpa idrotten att utvecklas i den riktning medlemmarna i föreningarna har beslutat om. Inom kultursektorn talar man ofta om armlängds avstånd, det är lite samma sak som gäller i förhållande till idrotten.”
Jens Lejhall, regionutvecklare Västra Götalandsregionen

”Det finns pågående arbeten inom idrottsrörelsen, påbörjade före corona, som är väldigt intressanta ur ett folkhälsoperspektiv. Till exempel kan Strategi 2025 och planen att gå från triangel till rektangel – alltså tanken om ett livslångt idrottande – hjälpa till att vända trenden med ökat stillasittande.”
Christina von Tell, folkhälsostrateg Hjo kommun och VGR

”Det ideella ledarskapet är så betydelsefullt, men inte självklart. Vi var tvungna att vara mycket tydliga mot föräldrar när vi startade upp höstens verksamhet. Några av er måste ställa upp med er tid – annars blir det inga lag.”
Eva-Maria Forsberg, föreningsledare HK Country och Ulvåkers IF