Hem / Egna nyheter / Idrottens betydelse för delaktighet – utredning klar

Idrottens betydelse för delaktighet – utredning klar

Hur kan det bli enklare för nyanlända och personer med utländsk bakgrund att engagera sig i föreningsidrotten? Vad möjliggör och vad hindrar inkludering? Frågorna behandlas i en nyss avslutad utredning.

Utredningen ”Idrottens betydelse för delaktighet” genomfördes under perioden september 2020 till september 2021 med medel via Länsstyrelsen. Projektet har skett i samverkan mellan RF-SISU Västra Götaland, Göteborgs stad och Trollhättans stad.

Utredningsarbetet har berört tre huvudsakliga områden:

Operativa utmaningar där utmaningar och framgångsfaktorer som rör insatser med syfte att inkludera fler med utländsk bakgrund in i föreningslivet har identifierats. Där har fokus legat på spontanidrottskonceptet Street games mervärden och utvecklingspotential.

Organisatoriska aspekter kring hur RF-SISU organiserar sitt arbete för ökad inkludering.

Samverkansutmaningar i arbetet mellan å ena sidan offentlig sektor och å andra sidan RF-SISU och andra berörda aktörer.

Fördjupning och fullversion
En kort sammanfattning av utredningen och dess resultat samt förslag för arbetet framåt finns att läsa här.

Projektrapporten i sin helhet består av flera olika delstudier/diskussionsunderlag och utgör på så sätt en längre och mer omfångsrik rapport på dryga 120 sidor. För den som är intresserad av att få tillgång till hela rapporten eller någon av delstudierna som finns med i rapporten; kontakta This is a mailto link

Tre röster från utredningens styrgrupp:

”Det har framkommit mycket intressant via utredningen som pekar på en rad områden där vi behöver öka vår samverkan för bättre effekt. Vi har fått igång en bra dialog om frågor som rör inkludering RF-SISU och kommunerna emellan och den dialogen behöver vi hålla i.”
Peter Jacobsson, Kultur och förening, Trollhättan stad

”Det vi framför allt kan ta med oss och dra nytta utav är de konkreta resultaten från intervjuer med föreningar och unga ledare verksamma inom Street games. Dialogprocessen stärkte vår handlingskraft för att jobba ännu mer med inkluderande idrott.”
Tobias Gröndahl, IOFF, Göteborg stad

”Vi har stärkts i vårt arbete på många sätt. Det har blivit tydligt att Street games konceptet är en av flera metoder när vi jobbar med insatser för att inkludera fler inom idrotten.”
Bengt Palmér RF-SISU Västra Götaland