Hem / Egna nyheter / Hjälp oss med lägesbild – svara på enkät om idrott för 65+

Hjälp oss med lägesbild – svara på enkät om idrott för 65+

Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av idrott för äldre! Idrott 65+ blir en viktig och permanent satsning i distriktet och nu ber vi föreningar hjälpa oss kartlägga hur det ser ut idag.

Idrott 65+ är en viktig satsning. Dels för att den kan skapa ökad rörelse och fler sociala sammanhang för målgruppen. Dels för att gruppen kan bli en stor tillgång för föreningarna som genom nya medlemmar får chans att utveckla sin verksamhet på olika sätt.

Enkät för att rikta våra insatser rätt
För att skapa så bra förutsättningar som möjligt satsningen framöver önskar vi nu få fram en bild av hur föreningarnas tankar kring målgruppen, och verksamhet för densamma, ser ut idag.

RF-SISU Västra Götaland har därför tagit fram en enkät som vi vill att din förening svarar på.

Här hittar du enkäten

  • Frågorna är enkla och det tar inte särskilt lång tid att svara.

  • För att skapa ett så bra underlag som möjligt vill vi ha ett inskickat svar per förening. (Men flera personer får gärna sitta ner och svara på enkäten tillsammans.)

Idrott för äldre startade som ett pilotprojekt 2020-2021. Nu har projektet permanentats under namnet Idrott 65+. Under 2022-2023 är RF-SISU Västra Götaland redo att fortsätta stödja det lokala föreningslivet i arbetet med att inkludera målgruppen.

Föreningar kan beviljas stöd för:

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.

  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Ta gärna kontakt med er lokala idrottskonsulent redan nu och påbörja planeringen av er satsning.