Hem / Egna nyheter / Ekonomiskt stöd till följd av corona

Ekonomiskt stöd till följd av corona

Under hösten finns möjlighet för organisationer inom idrotten att söka stöd för evenemang och annan verksamhet som påverkats negativt av coronarestriktionerna.

Regeringen har beslutat om ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang som planerats till juni–december 2021, men inte kan genomföras eller måste begränsas mycket på grund av corona. Stödet får täcka upp till 70 procent av kostnaderna och uppgå till max 17,5 miljoner kronor per stödmottagare.

Minst 250 deltagare
Stödet riktar sig till evenemang utanför idrottsrörelsens ordinarie tränings- eller tävlingsverksamhet, till exempel motionslopp och cuper, med minst 250 deltagare.

Riksidrottsförbundet uppmanar förbund och föreningar med stödberättigade evenemang att ansöka om stödet hos Skatteverket. Det påverkar inte möjligheten att senare söka kompensationsstöd hos RF.

LÄS MER HÄR

Mer coronastöd senare i höst
Föreningar och förbund har kunnat ansöka om statligt kompensationsstöd för verksamhet fram till och med april 2021. Då restriktionerna fortsatt att gälla i sin helhet i maj–juni samt delvis i juli–augusti kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas för perioden maj till och med augusti.

Med anledning av de förändrade restriktionerna kommer dock RF behöva göra förändringar i regelverket och säkerställa att de verksamheter och evenemang som direkt påverkas av restriktionerna ges stöd.

Regelverket ska enligt plan beslutas av Riksidrottsstyrelsen 24 september, med ansökan kort därefter. Det kan även bli aktuellt med kompensationsstöd från september och framåt, om idrotten fortsatt påverkas av restriktionerna.