Hem / Egna nyheter / Efter coronarapporten: "Riskerar dramatiska följder för folkhälsan"

Efter coronarapporten: "Riskerar dramatiska följder för folkhälsan"

Kraftig nedgång av aktivitetsnivåer. Föreningar som känner oro för ekonomi, vikande engagemang bland ledare samt att förlora idrottande barn och ungdomar för gott. – Vi ser samma tråkiga siffror som för hela landet, säger ordförande Christer Östholm.

Bilden av en idrottsrörelse som fortfarande lider av pandemins följdverkningar framkommer av Riksidrottsförbundets senaste rapport Två år med corona.

– Vi som har fokus på idrotten regionalt och lokalt kan se samma tråkiga siffror som i landet som helhet, säger Christer Östholm, ordförande för RF-SISU Västra Götaland.  

– Det hoppfulla är den kämpaglöd som vi vet finns i föreningarna. Men det kommer behövas stöd från både regeringen, regionen och kommunerna för att komma tillbaka till de nivåer som rådde före pandemin. 

Rapporten ger en samlad bild av föreningsidrottens mående efter två år med restriktioner och begränsningar. Där framgår bland annat hur många idrottsaktiviteter som genomfördes i föreningarna under 2021 jämfört med 2019, det senaste ”normalåret” före pandemin. 

Vissa kommuner minskar nära 40 procent 
På riksnivå har antalet aktiviteter för barn och unga (7-25 år) minskat med runt 13 procent. Ett lika stort tapp syns vad gäller deltagartillfällen – det vill säga det totala antalet ”närvarostreck” för barn och unga vid träningar, matcher, tävlingar etc. 

De samlade siffrorna för Västra Götaland som idrottsdistrikt återspeglar hur det ser ut i riket. Men enskilt bland de 49 kommunerna varierar utfallet rejält. I vissa mindre kommuner på landsbygden har aktivitetsnivåerna fallit med nära 40 procent, medan större städer som Göteborg, Borås, Skövde och Uddevalla förlorat mellan 10 och 17 procent. 

Efterlyser stöd till föreningarna 
Christer Östholm menar att man behöver titta närmare på bakomliggande faktorer för att fullt ut förstå siffrorna på lokal nivå. Olika idrotter och vissa föreningar har varit mer påverkade än andra av pandemin. Sådant kan slå hårt i statistiken, inte minst i mindre kommuner. 

Signalen som rapporten skickar kunde ändå inte ha varit tydligare, säger ordföranden och utvecklar. 

– Vi inom idrottsrörelsen behöver anstränga oss till det yttersta för att få de unga att vilja idrotta. Men för att lyckas med återstarten och återhämtningen behöver föreningarna i flera år framöver få extra stöd av det offentliga, från det statliga hela vägen ner till det lokala planet. 

– Det här kan inte heller förklaras som enbart en tillfällig corona-svacka. Under lång tid har vi sett hur barn och unga rör sig allt mindre. Därför behövs krafttag i hela samhället för att vända den utvecklingen. Annars riskerar vi dramatiska följder för folkhälsan, säger han. 

FAKTA 
Idrotterna som tappat mest 

Antal deltagartillfällen 
Innebandy, - 254 784 st (-34%) 
Handboll, - 238 053 st (-28%) 
Gymnastik, - 108 654 st (-24%) 

Andel deltagartillfällen 
Bowling, - 62% (- 15 330 st) 
Parasport, -51% (- 14 922 st) 
Skyttesport, -49% (- 10 948 st) 

* Avser verksamhet i Västra Götaland, 2021 års verksamhet jämfört med 2019. 

 

Här på RF:s hemsida finns mer fakta om rapporten Två år med corona samt länkar till fördjupande material. (Siffror per kommun, region och idrott återfinns under länken ”LOK-statistik 2021”). 

 

För mer information, kontakta:

Christer Östholm, ordförande, tel. 0704-18 38 10 

Anders Albertsson, distriktsidrottschef, tel. 0709-26 57 36 / This is a mailto link 

Magnus Pettersson, intressepolitisk kommunikatör, tel. 0709-26 58 78 / This is a mailto link