Hem / Egna nyheter / Distriktsidrottsmötet hölls digitalt

Distriktsidrottsmötet hölls digitalt

På onsdagen hölls årsmöte för RF-SISU Västra Götaland. Röstberättigade ombud från olika idrotter beslutade om verksamhetsåret 2020 och pekade ut den gemensamma riktningen framöver.

Onsdagskvällens årsmöte, som genomfördes digitalt, samlade närmare 100 personer, inräknat både röstberättigade ombud (49 st.) och åhörare. Sedvanliga stämmoförhandlingar föregicks av utdelning av distriktets finaste utmärkelse. RF-SISU Västra Götalands förtjänsttecken i guld tilldelades Thomas Hjert, Falköpings AIK Orientering, för många år i idrottens tjänst.

SDF:en beslutar
RF-SISU har som Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation till uppgift att företräda, samordna och stödja – respektive utbilda och utveckla – föreningsidrotten i distriktet. Förbundets medlemmar består av en mängd olika specialidrottsdistriktsförbund (SDF) som representerar sina olika idrotter.

SDF:en utser sina ombud som har rösträtt under årsmötet och det är de som beslutar om frågor som rör ansvarsfrihet, stadgar, motioner, styrelsens sammansättning m.m. Kort sagt så pekar de i stort ut inriktningen för den regionala och lokala idrottsrörelsen.

Förnyat förtroende
Stämman beslutade att utse Christer Östholm från Åmål till ordförande för ytterligare ett år. Östholm tillträdde posten för tre år sedan och talade under stämman om 2020 som ”anmärkningsvärt”, präglat av corona.
– Det har inneburit en rejäl nedgång i vår möjlighet att stödja föreningarnas utvecklingsarbete genom det fysiska mötet på plats. Samtidigt har det öppnats nya vägar med digitala möten och utbildningar.

– Pandemin har varit svår att hantera och den kräver att vi inom idrotten vässar oss. När restriktionerna lättar behöver vi hjälpa föreningarna tillbaka till ett normalläge där de känner sig trygga med sin verksamhet, innan vi rusar fram med nya planer och strategier för framtiden.

Tillskott i styrelsen
Christian Erlandsson valdes genom fyllnadsval in som ledamot för ett år. Han tar därmed plats i styrelsen som en av fyra representanter från Göteborgsregionen*. (Alla personval blev även i övrigt enligt valberedningens förslag.)

Erfarne medarbetaren Anders Manheden höll i ordförandeklubban under årsmötet. Vid hans sida fanns kollegan Anette Ellefsen som mötessekreterare.

Anställda inom organisationen kunde i direktsändning via länk redogöra för bland annat verksamhetsberättelse inklusive ekonomi för 2020, liksom verksamhetsinriktning och budget för 2021.

Styrelsens sammansättning efter årsmötet:

Christer Östholm, ordförande

Anita Zetterman (Sjuhärad), vice ordf.

Göran Nyberg (Sjuhärad)

Patricia Daoud (Fyrbodal)

Mats Blom (Fyrbodal)

Per Ekberg (Skaraborg)

Anette Svensson (Skaraborg)

Kristina Engberg (Göteborgsregionen), vice ordf.

Ewa Linderholm Widell (Göteborgsregionen)

Lars Sundling (Göteborgsregionen)

Christian Erlandsson (Göteborgsregionen)

* Stadgarna reglerar att styrelsen ska bestå av ordförande samt tio ledamöter som rekryteras utifrån delregionerna Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal (en kvinna och en man per delregion) samt Göteborgsregionen (två kvinnor och två män).

Årsmöteshandlingar nås via den här länken.

Frågor besvaras av:

Christer Östholm, styrelsens ordförande, tel. 0704-18 38 10

Anders Albertsson, distriktsidrottschef, tel. 0709-26 57 36