Hem / Egna nyheter / Christer Östholm omvald som ordförande vid distriktsidrottsmötet

Christer Östholm omvald som ordförande vid distriktsidrottsmötet

Årets distriktsidrottsmöte, det vill säga årsmötet för föreningsidrottens stödorganisation RF-SISU Västra Götaland, hölls på onsdagen i Borås.

Totalt samlades ett 80-tal personer (röstberättigade ombud och åhörare) för att delta när stämman godkände verksamhetsåret 2021 samt beslutade om den gemensamma inriktningen för idrotten framöver.

RF-SISU Västra Götaland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation och har till uppgift att företräda, samordna och stödja – respektive utbilda och utveckla – föreningsidrotten i distriktet. Förbundets medlemmar består av en mängd olika specialidrottsdistriktsförbund (SDF) som representerar sina olika idrotter.

Christer Östholm från Åmål omvaldes till ordförande för ytterligare ett år.

Anita Zetterman, Borås, utsågs till hedersledamot efter sina 25 år i förbundsstyrelsen och ännu längre tid i idrottens tjänst. Hon ersätts nu i styrelsen av Sara Eriksson, till vardags chef för Ridhuset i Borås.

Bert Andersson, som är ordförande för Göteborgs Fotbollförbund och vice ordförande i Svenska Fotbollförbundet, valdes också in i distriktsstyrelsen.

Styrelsens sammansättning* efter årsmötet:

Christer Östholm, ordförande
Kristina Engberg (Göteborgsregionen), vice ordf.
Ewa Linderholm Widell (Göteborgsregionen)
Lars Sundling (Göteborgsregionen)
Bert Andersson (Göteborgsregionen)
Göran Nyberg (Sjuhärad)
Sara Eriksson (Sjuhärad)
Patricia Daoud (Fyrbodal)
Mats Blom (Fyrbodal)
Per Ekberg (Skaraborg)
Anette Svensson (Skaraborg)

* Stadgarna reglerar att styrelsen ska bestå av ordförande samt tio ledamöter som rekryteras utifrån delregionerna Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal (en kvinna och en man per delregion) samt Göteborgsregionen (två kvinnor och två män).

Årsmöteshandlingar finns på hemsidan som nås via den här länken.

Frågor besvaras av:

Christer Östholm, styrelsens ordförande, tel. 0704-18 38 10 

Anders Albertsson, distriktsidrottschef, tel. 0709-26 57 36