Hem / Egna nyheter / Bli en del av High Performance Göteborgs Elitidrottsprogram

Bli en del av High Performance Göteborgs Elitidrottsprogram

High Performance Göteborgs elitidrottsprogram drivs av RF-SISU Västra Götaland och är ett pilotprojekt med syfte att stötta elitidrottare från Göteborg som är i, eller är på väg mot, internationell nivå inom sin idrott.

Elitidrottsprogrammet finansieras huvudsakligen av Göteborgs stad. Det är tänkt som en långsiktig satsning men första året kommer det att genomföras som ett mindre pilotprojekt där cirka 25 aktiva individuella elitidrottare väljs ut och får vara en del av satsningen.

Möjligheter till stöd
Nu söker vi individuella elitidrottare från Göteborg som har siktet inställt på internationella medaljer.

De som ingår i elitidrottsprogrammet får tillgång till individuellt behovsanpassat stöd från vårt High Performance Team med expertkompetens inom:
- Fysträning
- Idrottsnutrition
- Idrottspsykologisk rådgivning
- Idrottsfysiologiska tester

De får också tillgång till ett idrottsmedicinskt nätverk och vissa träningsfaciliteter.

De som ingår i elitidrottsprogrammet får också ett träningsbidrag som kan användas mer fritt till saker som kan stärka den aktivas satsning. Den mer fria delen av stödet kan t.ex. användas till:
- Privat idrottsskadeförsäkring
- Träningsläger och tävlingsresor
- Möjlighet att göra studiebesök i annan träningsmiljö
- Massage eller andra behandlingar

Kriterier
För att kunna söka till elitprogrammet behöver följande kriterier vara uppfyllda:
- Du skall vara aktiv inom en idrott som ingår i Riksidrottsförbundet.
- Du behöver vara mantalsskriven i Göteborgs kommun, eller tävla för en klubb från Göteborg, eller vara studerande vid Göteborgs universitet eller Chalmers och antagen som RIU-student.
- Du skall ha en avslutad gymnasieutbildning eller vara minst 18 år fyllda.
- Du behöver bedriva en långsiktig satsning på din idrott som sträcker sig minst två år framåt i tiden.

Krav på de aktiva som medverkar:
- Elitprogrammets första år är ett pilotprojekt och därför är det viktigt att de aktiva och deras tränare/kontaktpersoner är beredda att kontinuerligt ha en dialog med de ansvariga för programmet för att programmet långsiktigt skall kunna utvecklas så optimalt som möjligt.
- Tillsammans med sin tränare eller annan kontaktperson från föreningen eller förbund medverka på två gemensamma träffar om året och minst två individuella träffar om året med centrets High Performance Manager.
- Ge sitt tillstånd till att deras namn används i centrets mediekanaler och att själva bidra till att skapa goodwill åt, och marknadsföring av, centret.

Ansökan
Du söker till programmet senast den 3 oktober via ansökningsformuläret här.

Uttagning
De som blir uttagna till programmet kommer att meddelas senast den 15 oktober. Programstart är den 1 november. De som tas ut till årets elitprogram tas ut på två år under förutsättning att de under hela tiden bedriver en elitsatsning på den nivå som programmet syftar till. Uttagning kommer att ske i dialog med respektive SF.

Frågor
Carin Hamnlund, This is a mailto link
Ola Jodal, This is a mailto link