Hem / Egna nyheter / Antidoping Sverige utbildade RF-SISU Västra Götalands personal

Antidoping Sverige utbildade RF-SISU Västra Götalands personal

På måndagen var representanter för Sveriges nationella antidopingbyrå på besök i Göteborg. Där gavs en utbildning i antidopingfrågor för RF-SISU Västra Götalands idrottskonsulenter och projektmedarbetare.

Alla som utövar organiserad idrott i Sverige omfattas av WADA:s globala dopingregler som omfattar över 600 förbjudna metoder och substanser. I Sverige finns även en särskild dopningslag som gäller alla personer som vistas i landet. Antidoping Sverige är sedan årsskiftet 2021 landets nya nationella antidopingorganisation.

Risk att begå dopningsbrott av misstag
Doping kan se ut på olika sätt. Dels kan det ske medvetet genom bruk av otillåtna substanser och metoder, dels kan det inträffa på grund av okunskap. Utbildning är en central del i det förebyggande antidopingarbetet.

I måndags fick RF-SISU Västra Götalands medarbetare under en hel förmiddag ta del av en utbildning, av och med specialister från Antidoping Sverige, för att stå bättre rustade att kunna hjälpa idrottsföreningar och utövare inom antidoping.

Utbildningens innehåll:

  • Hälso- och dopingrisker med kosttillskott.
  • Idrottens antidopingreglemente.
  • Genomgång av utbildningsmaterial och hjälpmedel som finns för idrottskonsulenter och föreningar att arbeta med.

Har din förening frågor eller om ni vill boka en föreläsning, utbildning eller processarbete inom antidoping – kontakta er idrottskonsulent.

Vill du läsa mer om antidoping – besök www.antidoping.se

Vi säger tack till Antidoping Sverige för en mycket lärorik förmiddag med nya kunskaper som kommer komma till användning i det dagliga arbetet!

Medverkande utbildare från Antidoping Sverige:

  • Christine Helle, leg. dietist och VD
  • Peder Mathiasson, avdelningschef Utbildning och prevention
  • Charlotta Lindblom, utbildningskommunikatör