Hem / Egna nyheter / Ansök om LOK-stöd för våren 2022 senast 25 augusti

Ansök om LOK-stöd för våren 2022 senast 25 augusti

Nu är det hög tid för föreningar att ansöka om statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK) för vårens aktiviteter 2022.

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet (RF) och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. De offentliga medlen är avsedda att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Rapporteringen av LOK-stödsberättigade aktiviteter ska ske digitalt, senast den 25 augusti.  

Här kan du läsa mer om LOK-stödet på vår hemsida

LOK-stödet förändras 1 januari 2022
Från den 1 januari 2022 ändras beräkningsmodellen för LOK-stödet – när registrerade aktiviteter ska förvandlas till kronor och ören. Förhoppningen är att förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen. Förändringarna påverkar inte föreningarnas rapportering.

Läs mer om förändringarna på Riksidrottsförbundets webbplats