Hem / Egna nyheter / Konferensen Move Beyond 2020

Konferensen Move Beyond 2020

I fredags genomfördes konferensen Move Beyond 2020 - inspiration, inkludering och gränsöverskridande samverkan i föreningslivet med ett 70-tal deltagare digitalt och fysiskt på plats.

Dagens inleddes med att Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborgs kommunhälsade alla välkomna till Vänersborg och till Vänersborgs Interkulturella Centrum.

Därefter berättade Johan Gadd, f.d. distriktsidrottschef, RF-SISU Västra Götaland, Sara Lidgren-Ntini, Regionchef Rädda Barnen Region Väst och Lillemor Lindell, Nationell samordnare inkludering, jämlikhet och integration Riksidrottsförbundet utifrån sina perspektiv hur positivt de tycker att samverkan över organisationsgränser och internationella samarbeten är för att identifiera verktyg för en ökad inkludering av asylsökande och nyanlända inom idrotten.

Moderatorerna Hanna Johansson, RF-SISU Västra Götaland och Sara Stigzelius, Rädda Barnen fortsatte och talade om samarbetet och vilka frågor som var i fokus just nu. De redogjorde även för bakgrund, mål och ramar för den svenska modellen med den gemensamma inställningen om att jobba med och inte för de asylsökande och nyanlända. Det handlar istället om att ge information, verktyg och resurser direkt till målgruppen.

De utbildade ledarna Ali Alizada, Rohullah Safdari, Sara Khaled, Silvee Alnwkeel, Navid Amiri, Safar Rasoli, Maqsood Rehman och Waleed Ilyas förklarade sen hur utbildning, upplägg och hur deras olika arrangemang som de på egen hand anordnat, planerat och budgeterat med stöttning av RF-SISU Västra Götaland och Rädda Barnen i EU-projektet Move Beyond gått till.

Konferensen avslutades med att publiken bjöds in till gruppsamtal både på plats och digitalt något som var uppskattat av deltagarna. Resultaten av dessa samtal kommer att bidra till slutrapporten till Europakommissionen. En kommentar från gruppsamtalen var att: ”Vi skall inte sitta på vår egen kammare och hitta lösningar/processer/aktiviteter/utbildningar utan så tidigt som möjligt ha en dialog och goda samtal med dem det berör. Ofta vet de vad de vill ha eller behöver för att integrationen eller inkluderingen ska fungera bättre.”