Hem / Egna nyheter / Idrottens Spel avyttrar sina Bingohallar

Idrottens Spel avyttrar sina Bingohallar

Styrelsen för Idrottens Spel, ägt av RF-SISU Västra Götaland, beslutade under hösten 2019 att avyttra Idrottens Bingo med tillhörande IT- och Café & Restaurangverksamhet. Idrottens Bingo har ägts av idrottsrörelsen i över 40 år.

Ägaren känner att det nu är rätt tid att avyttra verksamheten.

Under vintern/våren har processen att hitta rätt köpare genomförts. För styrelsen har det varit viktigt att en tilltänkt köpare förstår vikten av de ekonomiska medel som bingoverksamheten tillför svensk idrott. Därutöver har branscherfarenhet, stabil ekonomi och finansiering samt acceptans från föreningslivet varit viktiga kriterier i sökandet efter rätt köpare. En köpare har framkommit som uppfyller dessa kriterier, nämligen Svenska Bingointressenter AB.

Svenska Bingointressenter AB ägs av 16 anställda i Idrottens Bingo, med Johan Rannström och Branimir Cupic som huvudägare. Den samlade erfarenheten av bingoverksamhet i ägarkretsen är över 300 år. Styrelsen bedömer att personalens köp är en garant för att verksamheten drivs vidare på ett sätt som gynnar svensk idrott långsiktigt.

Totalt drivs verksamheten i 24 bingohallar under varumärket Idrottens Bingo. Huvuddelen av hallarna finns i Västra Götaland med Grand på Kungsgatan i Göteborg som flaggskeppet. Under 2019 omsatte hallarna ca 360 Mkr avseende bingo och ca 130 Mkr avseende Vegasmaskiner. Till svensk idrott utbetalades under året ca 17 Mkr.

IT-verksamheten utvecklar programvaror för spelbranschen med fokus på bingo. Bingosystemet ID Play har utvecklats av bolaget och är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på cirka 60% av den svenska marknaden. IDP IT har också utvecklat bingoterminalen Quick som introducerades i svenska bingohallar 2020.

Svenska Bingointressenter tar över verksamheten den 1 september 2020.

Christer Östholm 
Styrelseordförande Idrottens Spel               

Stefan Palm
VD Idrottens Spel 

Frågor med anledning av detta besvaras av:
Stefan Palm: 010-2502011
Johan Rannström (VD Svenska Bingointressenter): 010-2502102