Hem / Egna nyheter / 629 föreningar får dela på 36,7 miljoner kronor

629 föreningar får dela på 36,7 miljoner kronor

Idag börjar stödet till 629 föreningar i Västra Götaland som drabbats ekonomiskt av coronapandemin att betalas ut. Stödet baseras på hur stor förlust som föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. De som drabbas värst får mest stöd.

Förra veckan beslutade Riksidrottsförbundets styrelse om fördelningen av regeringens stödpaket till idrotten om 500 miljoner kronor för perioden 12 mars till 30 juni. Den övervägande delen av stödet, 91 procent, fördelas direkt till idrottsföreningar runt om i hela landet, medan nio procent betalas ut till förbund (SF) och dess distrikt (SDF). Stödet baseras på hur stor förlust föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. De som drabbats värst får mest stöd.

- Det känns bra att vi kan hjälpa ryggraden i idrottsSverige, våra tusentals idrottsföreningar runt om i landet som vecka ut och vecka in skapar bra idrott för barn och ungdomar. Det har varit en grannlaga uppgift att på ett så rättvist sätt som möjlig fördela 500 miljoner kronor när behovet är 1,3 miljarder, säger Björn Eriksson ordförande i Riksidrottsförbundet.

Stödet ska kompensera uteblivna intäkter och kostnader för evenemang och aktiviteter som föreningen inte har kunnat genomföra under perioden 12 mars till 30 juni. En bärande princip för stödet är att förlusten jämförs med föreningens omsättning. Variationen av de ekonomiska konsekvenserna är stora och därmed också stödet för varje förening.

- Vi har många mindre föreningar som kanske inte har förlorat så många kronor, men dessa kronor är i flera fall en stor del av deras totala omsättning. De som behöver mest hjälp har också fått störst stöd procentuellt sett i förhållande till den ekonomiska förlusten, säger Björn Eriksson.

Stödet till föreningarna börjar betalas ut idag, måndag den 15 juni och Riksidrottsförbundet räknar med att samtliga föreningar ska ha fått sitt stöd innan midsommar.

Förutom de föreningar som idag fått besked om stöd från Riksidrottsförbundet har även föreningar som drabbats ekonomiskt av exempelvis uteblivit slutspel eller inställda stora evenemang och tävlingar sökt stöd separat via sitt specialidrottsförbund (SF). Där är det nu förbundet som beslutar om hur stödet ska fördelas ut till respektive förening.

Att minska smittspridningen och mota pandemin är fortfarande högst prioriterat, vilket begränsar idrottsföreningarnas möjligheter att bedriva sin idrott.