Hem / Egna nyheter / 29 föreningar i Falköping i samsyn för barn och ungdomars bästa

29 föreningar i Falköping i samsyn för barn och ungdomars bästa

En kväll i slutet av augusti hölls en träff om Samsyn Falköping i Medborgarhuset i Falköping. Syftet var att utvärdera de två första åren av överenskommelsen samt att utbyta erfarenheter om hur man praktiskt arbetar med den i sina föreningar.

På plats fanns representanter för de 29 föreningar som hittills ingått överenskommelsen samt kommunen.

Många olika idrotter

I Samsyn Falköping är det ett brett spann av medverkande idrotter. Inledningsvis var det 13 idrottsföreningar som var med i överenskommelsen. Nu två år senare är siffran uppe i närmare 30 föreningar och fler än på väg in. Bakom satsningen ligger RF-SISU Västra Götaland och Falköpings kommun.

- Det är jättekul att det är sån blandning av idrotter som är med, det är både individuella idrotter och lagidrotter som samarbetar, säger Lena Fredén, idrottskonsulent på RF-SISU Västra Götaland och en av initiativtagarna till Samsyn Falköping.

Vad är Samsyn?

Samsyn är en unik överenskommelse mellan olika idrotter med syftet att stötta barn och unga att utöva flera idrotter. Det handlar om att förbund på distriktsnivå och föreningar på lokal nivå enas i en gemensam syn på värdet av multiidrottande. Förbund och föreningar ska också undvika att planera in verksamhet som krockar med varandras idrotter under deras respektive hög- och lågsäsong. Allt idrottande ska värderas lika. På så sätt slipper barn och ungdomar komma i kläm vid de tillfällen då de olika idrotternas aktiviteter sammanfaller. I Samsynssatsningen utgår man ifrån att barnen och ungdomarna ska vara i centrum och inte tvingas att välja en idrott i tidig ålder, något som ligger i linje med idrottens strategiarbete Strategi 2025.

Samsynssatsningen med rötter i lagidrotter i Västergötland har numera spridits till både regional och lokal nivå runt om i Västra Götaland.

Viktigt nätverk

Genom Samsynsprojektet har ett naturligt nätverk bildats där även andra viktiga frågor kan lyftas samtidigt som föreningarna kan få tips och idéer som de kan ha nytta av. En bättre förståelse för varandras verksamheter har även skapats genom överenskommelsen.

- Sammanslutningen med så många föreningar gör det lättare att ha en dialog med kommunen även i andra frågor, till exempel om anläggningar och träningstider, säger Anders Johansson idrottskonsulent på RF-SISU Västra Götaland och initiativtagarna till Samsyn Falköping.

Mer information

Nästa träff med Samsyn Falköping genomförs i november. Vill du veta mer om satsningen i Falköping, kontakta Lena Fredén tel. 0703-41 39 54 alt. Anders Johansson tel. 0709-17 06 27

Läs mer om Samsyn här

Innehållet i Samsyn Falköping

  • Ledare och föräldrar skall ha kunskap om Samsyn Falköping
  • Uppmuntra och stötta barn och ungdomars utövande av sina olika idrotter
  • Tala väl om andra idrotter och värdera dem lika
  • Se till att barnen och ungdomarna inte hamnar i lojalitetskonflikter mellan olika idrotter
  • Låt barnen och ungdomarna idrotta utifrån sina förutsättningar och intresse

Så här gör vi

  • Vi respekterar varandras säsonger och samplanerar i god tid så kollisioner undviks
  • Föreningar som tar in kontaktuppgifter från barn och ungdomar kan komplettera dessa handlingar med information om vilka andra idrotter som de utövar.
  • Verka för bättre kommunikation mellan föreningarna genom att på enkelt sätt kunna stämma av med varandra vilka ledare/tränare som finns för resp åldersklass. Varje förening har en aktuell e-post på sin hemsida där man snabbt och enkelt får svar.
  • Den förening som vill ha aktivitet under sin idrotts lågsäsong är den som är ansvarig att kontakta berörda föreningar som har högsäsong.

Medverkande föreningar

I Samsyn Falköping deltar: Art Dance, BK Falan, FAIK Friidrott/Tyngdlyftning, FAIK Handboll, FAIK Orientering, Falköpings ABK, Falköpings CK, Falköpings FK, Falköpings IBK, Falköpings Jiujitsuklubb, Falköpings KIK, Falköpings MK, Falköpings SS, Falköpings Skyttegille, Falköpings Tennisklubb, Falköpings VK, Floby IF, Floby Ryttare, Floby VK, Grolanda IF, HV Dans, IFK Falköping FF, IFK Falköping BTK, Falköping Blue Riders, Kinnarp-Slutarps IF, Stenstorps IF, Tomtens IF, Valtorps IF samt Åsarp/Trädet FK.