Hem / Utbildning/Folkbildning / Våra utbildningar och kurser

Våra utbildningar och kurser

Här hittar du RF-SISU Västmanlands utbud av utbildningar.

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Grundutbildning för tränare

Grundutbildning för tränare är en utbildning som kommer ge dig en bra grund att stå på och flera konkreta tips och verktyg för att utveckla och stärka såväl dina utövare som dig själv.

Kontaktperson: Frida Storm Nilsdotter Datum: 2022-09-28 - 2022-10-15 Plats: Västerås Mer information på kurssidan
Till anmälan

Informationsträff Återstartsstöd 5 okt

Informationsträff gällande återstartsstöd omgång nummer 2 (okt 2022 - okt 2023). Öppen för samtliga idrottsföreningar i länet.

Syftet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Det innebär att stödet ska säkerställa att IF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Kontaktperson: Marie Persson Datum: 2022-10-05 Plats: Digitalt, Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Informationsträff Återstartsstöd 7 okt

Informationsträff gällande återstartsstöd omgång nummer 2 (okt 2022 - okt 2023). Öppen för samtliga idrottsföreningar i länet.

Syftet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Det innebär att stödet ska säkerställa att IF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Kontaktperson: Marie Persson Datum: 2022-10-07 Plats: Digitalt, Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Trygga idrottsmiljöer, motivation och glädje. Hur skapas det?

Förläsare och innehåll

Helen Alpstig Sakkunnig barn- och ungdomsidrott, RF-SISU Stockholm. Helen kommer under kvällen presentera olika delar inom trygg idrott med utgångspunkt från materialet barnens spelregler. Utöver det kommer flera frågeställningar diskuteras bland annat:

Vad innebär det att ha ett förtroendeuppdrag?

Vad gör vi som förening om något oönskat händer?

Vad kan vi som förening göra för att skapa en trygg och utvecklande miljö?

Upplägg

40 min teori följt av 20 min frågestund och diskussion.

Du har möjlighet att skicka in frågor i förhand som vi sedan lyfter under kvällen.

Frågorna mailas till Marie Persson: This is a mailto link


Datum: 2022-10-20 Plats: Digitalt Mer information på kurssidan
Till anmälan

Föreningens ekonomi, budget och uppföljning

Det är mycket att tänka på i rollen som föreningsledare, det vill säga för dig som är aktiv i styrelsen eller annan övergripande ledningsfunktion i föreningen. Därför erbjuder vi fortsättningsutbildningar inom olika delar av föreningsläran för att du ska bli så trygg som möjligt i ditt styrelseuppdrag. Detta utbildningstillfälle riktar sig till dig som vill lära dig mer om föreningens ekonomi, budget och uppföljning.


Kontaktperson: Margareta Hofgaard Datum: 2022-10-20 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

De äldre och föreningsidrotten

RF-SISU Västmanland välkomnar till en föreläsning om de äldre (65+) och föreningsidrotten.

Ny forskning har bidragit med kunskap om de behov och intressen äldre som redan är aktiva inom föreningsidrotten har, men också inspiration till idrottsföreningar som vill utveckla sin verksamhet. 

Under kvällen bjuds ni på en föreläsning av forskaren Helena Ericson från Örebro universitet, som kommer att berätta om sin forskning kring målgruppen 65+, hälsa och föreningsliv. 

Det kommer även finnas möjlighet att utbyta erfarenheter med andra.  

Datum: 2022-10-31 Plats: Digitalt Mer information på kurssidan
Till anmälan