Hem / Utbildning/Folkbildning / Samverkan mellan RF-SISU Västmanland och din förening

Samverkan mellan RF-SISU Västmanland och din förening

Första kontakten

När din förening är intresserad av att jobba med RF-SISU Västmanland finns vi bara ett telefonsamtal eller mejl bort.

Föreningsbesök

En av våra idrottskonsulter besöker din i föreningen. Vi kan agera ”bollplank” i föreningens vardagliga erksamhet. Utifrån önskemål kan vi göra en enklare eller djupare analys av föreningens utvecklings- eller utbildningsbehov. Efter besöket sätter vi tillsammans upp en utbildningsplan för just din förening.

Utveckling och utbildning

Utveckling och utbildning kan omfatta utbildningsinsatser i allt från föreningskunskap och ledarskap till en mer djupgående processledning i föreningen. Detta sker antingen internt på föreningens hemmaplan eller i externa utvecklingsmiljöer. Det finns möjlighet till både interna utbildningar för bara din förening, och gränsöverskridande utbildningar där olika idrotter möts.

Återkoppling

Utifrån första besökets kartläggning och de utbildningar eller utvecklingsprocesser som genomförts ser vi vilket/vilka behov som finns för att kunna ta nästa steg. Vi kommer överens om insatser och sätter upp målen tillsammans.


Uppföljning

Vi träffas och ser över vad som fungerar bra, vad som kan utvecklas och sedan går vi vidare i den riktning som känns bäst för föreningen.

Här kan du läsa mer om utbildning/folkbildning.

Här hittar du kontaktuppgifter till din förenings idrottskonsulent 

Här hittar du aktuella utbildningar och kurser