Hem / Utbildning/Folkbildning / Lärgrupper och lärgruppsledare

Lärgrupper och lärgruppsledare

Utveckla din förening genom att samtala om viktiga och värdefulla frågor i en lärgrupp. Gemensamma samtal sätter idéer i rörelse, skapar kraft i ert arbete och möjligheter till ett gemensamt lärande. RF-SISU Västmanland hjälper er att komma igång och kan bidra med bra verktyg för ert lärande.

Lärgrupp

Genom att starta en lärgrupp i samrbete med RF-SISU Västmanland öppnar du och din förening upp för nya perspektiv och hittar nya vägar för framgångsrika lösningar. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt i varje grupp. Gemenskap, sammanhang och ökad delaktighet är några psoitiva efekter med att arbeta i lärgrupp. Hos RF-SISU Västmanland finns lärruppsmaterial inom en rad olika ämnen för dig och din förening. 

Kontakta oss så berättar vi mer.

Lärgruppsledare

Som ledare och tränare kan du ha flera olika roller. En när du instruerar dina spelare eller aktiva på planen, isen eller i träningslokalen. En annan när ni pratat om andra värden inom idrotten, som värdeord, bra mat eller mental träning elelr likande. När du genomför en lärgrupp i samerbete med RF-SISU Västmanland finns allt en lärgruppsledare. Lärgruppsledarens roll är att fördela ordet och se att alla kommer till tals och deltar aktivt i samtalet. Samtidigt fungerar lärgruppsledaren som inspiratör och fångar upp tankar och idéer.

Kontakata oss om du vill bli lärgruppsledare.