Hem / Utbildning/Folkbildning

Utbildning/Folkbildning

RF-SISU Västmanland är SISU Idrottsutbildarna regionalt i  Västmanland. Vi är idrottsrörelsens eget studieförbund och arbetar med att stötta, folkbilda och utveckla föreningar och individer. Alla idrottsföreningar i Västmanland har en en egen idrottskonsulent att bolla idéer och tankar med.

Tillsammans med dig och din förening kommer ni överrens om hur föreningen och individer på bästa sätt kan utvecklas och utbildas. Vi arbetar nära idrottsföreningen med föreningslokalen som hemmaplan. Vi sätter idéer i rörelse.

Här kan du se vem som är just din förenings idrottskonsulent i Västmanland

Folkbildning inom idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. En förening som hela tiden har ett pågående samtal om frågor som till exempel ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för att medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre.  

Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt, vi strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar som ges. RF-SISU Västmanland har också ett uppdrag att med stöd och utbildningsinsatser underlätta för föreningar och förbund att ta till sig ny teknik. 

Folkbildning i idrottsföreningen 

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns olika sätt för föreningar och individer att utvecklas och lära sig men folkbildningens grundtankar om att deltagarna lär av varandra och söker och bygger sin egen kunskap är centrala. 

Våra verksamhetsformer

Föreningsbesök 

Genom föreningsbesöket kommer vi till föreningens hemmaplan. Vi lyssnar in vilka behov och utvecklingsområden som finns hos din förening.

Kontakta din idrottskonsulent 

Lärgrupp 

I en lärgrupp är det deltagarna själva som skapar lärandet genom att söka kunskap utifrån sina behov och intressen. Deltagarna lär genom att stöttas av en kompetent lärgruppsledare som ser till att samtal och dialoger utvecklar såväl individer som föreningen. Det här sättet att i grupp efter egna behov och egen planering lära sig saker tillsammans är grunden för idrottsrörelsens folkbildning. RF-SISU Västmanalnd hjälper till med lärgruppsmaterial.

Läs mer om lärgrupper och lärgruppsledare 

Kontakta idrottskonsulent för att starta lärgrupp. 

Här får du veta mer om rollen som lärgruppsledare.

 

Kurs  

När du deltar i en kurs finns en i förväg fastställd kurs-/utbildningsplan. Hos RF-SISU Västmanlan finns idrottsövergripande utbildningsverksamhet som hålls efter samma plan i hela landet för såväl tränare som föreningsledare. Men vi erbjuder också lokalt framtagna kurser i allt från mentalträning till första hjälpen. En del kurser löper över flera tillfällen och pågår under en längre period medan andra bara är ett enstaka tillfälle. 

Här hittar du aktuella utbildningar  

Processarbete 

Med stöd av RF-SISU Distrikt kan en förening kraftsamla för att utvecklas och genomföra ett processarbete för att ta sig mot ett bestämt mål. Arbetet leds av en processledare som för arbetet framåt tillsammans med deltagarna. 

Kontakta din förenings idrottskonsulent för mer information om hur föreningen kan utvecklas med processarbete 
 

Föreläsning 

Att få ny kunskap genom att lyssna på en föreläsning är något som de flesta känner igen och som är vanligt inom idrottsrörelsen. Kända före detta idrottare eller idrottsledare är ofta anlitade som inspiratörer och för att dela med sig av sin kunskap. En föreläsning blir en mötesplats inom en förening eller med deltagare från olika föreningar samlade. 


Kontakta din förenings idrottskonsulent för att få mer information om föreläsningar  

Kulturarrangemang 

En förening och dess aktiva, ledare och tränare kan också lära sig nya saker genom kulturarrangemang av olika slag. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans och utställningar. Hos RF-SISU Västmanlands finns exempelvis m pedagogiska affischer där vi använder kulturen som metod för lärande. Perfekta att samlas kring och samtala om tillsammans med barn och ungdomar. Affischerna ger dig som instruktör stor frihet att styra samtalet/aktiviteten. Se det som ett stöd för en bra träff, samling eller idrottsläger. Sätt gärna upp affischerna och låt föräldrarna ta del av vad barnen har gjort under aktiviteten. Våra affischer har följande teman: ”Regler”, ”Rörelse och vila”, ”Mat och Dryck”, ”Minnen från vår idrottsskola”, ”En bra kompis”, ”Sortera mera!”, ”Hur mår du?”, ”Glädje och Gemenskap”, ”Allas rätt att vara med”, ”Backa domarna”, ”Välkommen till vår förening”, ”Hur är en bra ledare?” och ”Hur är en bra träning?”Vi har även aktivitetsboxar och andra material för dig och din förening.

Kontakta din förenings idrottskonsulent för mer information om kulturarrangemang.