Hem / Om RF-SISU Västmanland / Styrelse & valberedning

RF-SISU Västmanlands styrelse och valberedning

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen

Här hittar du rapporter från styrelsens möten.

Kontaktuppgifter till valberedningen hittar du längre ner på sidan.

Presentation av RF-SISU Västmanlands styrelse

Jan Andersson - ordförande


Jag brinner för idrottens värdegrundsfrågor. Idrotten står för så mycket positivt både när det gäller social gemenskap, folkhälsa och upplevelse med spänning och gemenskap. Vi får dock inte leva i ”vår egen bubbla” utan måste bli bättre på att bli en naturlig del av övriga samhället. Andra konkreta områden som jag tycker är viktigt att arbeta med är läktarproblematiken, felaktigt föräldraengagemang, vikten av förståelse för funktionärer och domares insatser samt tydlig föreningspolicy, främst på Ungdomssidan, där inte verksamheten styrs av enskilda ledares kortsiktiga intresse.

Marie Johansson - vice ordförandeJag brinner för rörelseglädje och möten med människor. Jag har ett stort engagemang för att få så många som möjligt att vara fysiskt aktiva och att må så bra man kan utifrån sina förutsättningar. Jag vill bidra med min kunskap och erfarenhet av motionsidrott genom mitt 30- åriga engagemang i IF Friskis&Svettis i Västerås. Tillsammans med övriga i styrelsen och våra medarbetare vill jag att vi lyfter idrottens betydelse för ett livslångt idrottande, att man väljer att vara fysiskt aktiv under hela livet. Att skapa förutsättningar för föreningarna att jobba vidare med detta samt med jämställdhetsfrågor och integration.

Tommy Levinsson - ledamot

Jag vill att vi ser till så att idrotten är en naturlig del i hela livet, det skall finnas idrott för alla. Alla skall kunna idrotta var än man bor i länet med det man vill, då krävs det inte bara anläggningar utan också fungerande infrastruktur. Integrering och delaktighet är viktigt för idrotten, i alla åldrar. Man skall inte behöva specialisera sig tidigt det måste finns en samsyn så att killar och tjejer kan utöva många olika sporter. Vi måste utbilda fler ledare.

 

Annika Enberg - ledamot

Jag är idag engagerad i flera idrotter (både individuella och lagidrotter) och har ett stort intresse för ungdomsidrotten och dess betydelse för vår folkhälsa. Dessutom brinner jag lite extra för barn och ungdomars möjlighet att få kunna dubbelidrotta högre upp i åldrarna.

Jenny Boström - ledamot
 

Muhannad Al-Nuaimi - ledamot

Mari Högkvist - ledamot


Som ledamot i styrelsen ser jag möjligheten att kunna vara med och påverka allas lika rätt inom idrotten. Jag brinner lite extra för att alla ska få samma möjligheter. Att det inte ska spela någon roll vilka sociala förhållanden du kommer ifrån eller vilket kön du är född med. Jag följer gärna medias rapportering av idrotten och där önskar en förändring framförallt när det gäller rapporteringen från kvinnlig idrott. Här behöver vi alla ta ett större ansvar för att vi ska kunna få lika villkor inom idrotten, framförallt på elitnivå.

Richard Fallqvist - ledamot

 

Lars Svensson - ledamot

 

 

Valberedning

RF-SISU Västmanlands valberedning består av:

Lars Svensson
This is a mailto link

Birger Jonsson
This is a mailto link

Maria Kesselring
This is a mailto link