Hem / Om RF-SISU Västmanland / Sammanläggning 2020

Sammanläggning 2020

Den 1 januari 2020 gjordes en sammanläggning av av distriktsidrottsförbundet Västmanlands Idrottsförbund och studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västmanland till en juridisk person. Vi heter numer RF-SISU Västmanland.

Sammanläggningen av våra organisationer är en adminsitrativ åtgärd och kommer inte att påverka vår verksamhet. Den gemensamma organisationen kommer fortsatt att ha två tydliga uppdrag, ett idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag

Några av fördelarna med sammanläggningen är att vi effektiviserar och förenklar vår administration, att vi blir tydligare i vår kommunikation med en gemensam avsändare och att våra idrottsföreningar och förbund ännu tydligare får en väg in till vår verksamhet. Allt är som vanligt, fast enklare.

SISU Idrottsutbildarna är även fortsättningsvis ett fristående studieförbund och vi kommer fortsätta att särredovisa folkbildningsstödet eftersom bildningsanslaget har ett specifikt ändamål.

Har du frågor och funderingar?
Kontakta distriktisdrottschef Kristin Pleick (f.d. Stenman)
This is a mailto link