Hem / Om RF-SISU Västmanland / Distriktsstämma

Distriktsstämma

Information om distriktsstämman 2020

Vi välkomnar till distriktsstämmor för Västmanlands Idrottsförbund, Stiftelsen Klackbergsgården samt SISU Idrottsutbildarna Västmanland. Stämmorna genomförs digitalt via verktyget Zoom. Mer information skickas ut via mejl efter din anmälan. 

Tillsammans summerar vi det gångna verksamhetsåret samt fastställer räkenskapsåret för respektive organisation. Efter det genomförs den praktiska sammanläggningen, enligt beslut fattat vid den extra årsstämman 2019. Vi föreslår  verksamhetsinriktning för år 2020-2021 som stämmorna gemensamt fattar beslut om.

Datum och tid
27 maj 2020 kl. 18.00. Observera att incheckning sker från kl. 17.30.
Anmäl dig senast den 18 maj.

 

Plats:
Stämman genomförs digitalt via verktyget Zoom.
Så ansluter du till stämmorna den 27 maj

Du ansluter till mötet via följande länk:

https://us02web.zoom.us/j/83354121821?pwd=SkN2anlibGhQVU9uVTk4SEo5S3FxUT09

Se till att ansluta i god tid. Incheckning sker från kl. 17.30. Mötet inleds kl. 18.00.


Du får mer information via mejl efter din anmälan.

Anmälan sker via  fullmakt senast den 18 maj 2020. Var noga med att ange mejladress.

Stämmohandlingar hittar du här nedan.

 

Bakgrund: 

Med anledning av Coronaviruset (Covid-19) beslutade RF-SISU Västmanlands styrelse att skjuta fram våra distriktsstämmor som var planerade att genomföras den 1 april 2020. Den 27 april beslutatde styrelsen att genomföra stämmorna digitalt.

 

Fullmakt

Stämmohandlingar
Inbjudan
Dagordning
Information från valberedningen (november 2019)
Valberedningens förslag
Röstlängd
Verksamhetsberättelse Västmanlands Idrottsförbund 2019

Verksamhetsberättelse SISU Idrottsutbildarna - slutversion

Gransknigsrapport Västmanlands Idrottsförbund

Verksamhetsinriktning och verksamhetsplan 2020-2021

Ekonomisk plan 2020-2021

Granskningsrapport SISU Idrottsutbildarna Västmanland

Stadgar 


Tidigare handlingar
Verksamhetsberättelse Västmanlands Idrottsförbund 2018
Verksamhetsberättelse SISU Idrotttsutbildarna 2018