Hem / Om RF-SISU Västmanland / Personuppgifter

Personuppgifter

RF-SISU Västmanland behandlar en mängd personuppgifter för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och vara ett stöd till våra medlemsföreningar och förbund. Det används bland annat när vi administrerar utbildningar, vid ekonomiska transaktioner och för att ta fram statistik.

Vi är måna om att hantera personuppgifterna på ett korrekt och säkert sätt. En grundregel är att vi inom RF-SISU Västmanland aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem.

I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tog Riksidrottsförbundet fram en uppförandekod  för idrottsrörelsen. Uppförandekoden ska ses som ett komplement till dataskyddsförordningen och kan komma att uppdateras efter samråd med Datainspektion.

Mer om: Personuppgifter och GDPR