Hem / Om RF-SISU Västmanland / Kontakta oss

Kontakta oss


Här hittar du kontaktuppgifter till personal och styrelse för RF-SISU Västmanland. Vill du veta mer om vem som arbetar med vad? Då hittar du informationen på sidan våra medarbetarePersonal
0104764840
Distriktsidrottschef
0104764818
Verksamhetschef Idrott och folkbildning
0104764806
Kommunikatör. Verksamhetsansvar Idrott och samhälle.
0104764817
Idrottskonsulent
0104764819
Idrottskonsulent
0104764891
Idrottskonsulent
Ekonomi/administration/Idrottens föreningslära
0104764832
Idrottskonsulent
0104764805
Idrottskonsulent - föräldraledig
0104764813
Idrottskonsulent
0104764814
Idrottskonsulent
0104764812
Idrottskonsulent
0104764810
Idrottskonsulent
0104764809
Idrottskonsulent
0104764811
Idrottskonsulent
0104764822
Idrottskonsulent
0104764815
Idrottskonsulent

Styrelse
0702472677
Ordförande
Ledamot
0709533557
Ledamot
Ledamot
Vice ordförande
Ledamot