Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd barn och ungdom

Projektstöd barn och ungdom

Hos oss på RF-SISU Västmanland kan du och din förening söka projektstöd för barn- och ungdomsverksamhet. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

För att styra idrottsföringarnas utveckling i riktning mot målen i Strategi 2025 kommer tre övergripande områden att prioriteras under 2020-2021. Inom följande områden finns det resurser att tillgå: idrottssvaga områden, få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten och utbilda barn- och ungdomsledare i idrottsföreningar.

Idrottslyftet från och med den 1 januari 2020 delas upp i ett par olika områden för att bättre bidra till idrottsrörelsens mål. I RF:s dialoger med beslutsfattare benämns detta fortfarande samlat som Idrottslyftet. Det vill säga Idrottslyftet avskaffas inte utan vi fördelar på annat sätt för att bättre kunna nå våra mål.

Idrottssvaga områden

Projektstödet ska användas till att stärka och utveckla idrottsföreningar i att bedriva förenings- och idrottsverksamhet som riktar sig till målgruppen. 

Projekt ska beviljas för att:

  • arbeta med angiven målgrupp där de antingen är verksamma i idrottssvaga områden eller avser att göra insatser i idrottssvaga områden.

Målgrupp

Målgruppen är barn och ungdomar som bor i idrottssvaga områden.

Medel beviljas i Västmanland för:

  • Material till prova-på verksamhet.
  • Kostnadsfria aktiviteter.

Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Projekt ska beviljas för att:

  • utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande
  • möjliggöra för idrottsföreningar att bedriva eller delta i idrottsövergripande projekt som involverar flera idrotter så som idrottsskolor eller organiserad spontanidrott för målgruppen.

Målgrupp

Ungdomar mellan 13-20 år.

Medel beviljas i Västmanland för:

  • Aktivutbildning 13-20 år (teambildning, mental träning, kost mm)
  • Idrottsskola, spontanidrott, lovverksamhet.

Utbilda barn- och ungdomsledare i idrottsföreningar

Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

 

Projekt ska beviljas för:

  • idrottsövergripande utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom idrottsgemensamma områden så som SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildning eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.

Målgrupp

Aktivitetsledare för barn och ungdomar.


Medel beviljas i Västmanland för:

  • Processer – föreningen i fokus.
  • Ledarutveckling –kunskapshöjande insatser för barn- och ungdomsledare.

Stöd för att bibehållen verksamhet under corona

Samtliga medel söks via er idrottskonsulent.