Hem / Bidrag och stöd / Försäkringar

Försäkringar

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Som namnet antyder ger försäkringen ett basskydd för föreningen. Det ankommer på styrelsen att kontrollera om försäkringen måste utökas. Notera att denna försäkring inte omfattar föreningens egendom.

Innehåll

Nivå

Ansvarsförsäkring

10 milj kr

Utökad Ansvarsförsäkring för icke idrottslig verksamhet

10 milj kr  Ny fr.o.m. 1 maj 2019

Styrelseansvarsförsäkring

500 000 kr  Ny fr.o.m. 1 maj 2019

Rättsskyddsförsäkring

5 PBB

Förmögenhetsbrottsförsäkring

2 PBB

Kristerapi

Upp till 10 tillfällen

Patientförsäkring

10 milj kr

Olycksfallsförsäkring för ideella* ledare, tränare, domare, funktionärer och förtroendevalda

 • Med ideell avses att individen som högst haft en ersättning/arvode motsvarande ½ BB/år för sina insatser/uppdrag från samma uppdragsgivare.

Försäkringens del om olycksfall avser inte aktiva idrottsutövare.

De aktiva blir ofta försäkrade genom respektive specialidrottsförbunds licensförsäkringar.

Om så inte är fallet bör föreningsstyrelsen tillsammans med sina idrottsutövare ta reda på om tillräckligt försäkringsskydd finns eller behöver kompletteras. 

Mer om försäkringen på Folksams webbplats

Utökade föreningsförsäkringar

För de föreningar som äger egendom finns RF Föreningsförsäkring Mellan, Mellan plus eller Stor (beroende på behov). Dessa försäkringar bekostas av föreningen själv.

Exempel på egendom som kan ingå i dessa försäkringar:

 • Byggnad/er
 • Idrottsutrustning
 • Teknisk utrustning
 • Markanläggning

Egendomen försäkras mot händelser som

 • Brand
 • Inbrott
 • Vattenskada. 

Nu med lägre självrisk – 5 000 kr, i paketen RF Föreningsförsäkring Mellan och Mellan plus. 

Nytt 1 maj 2019

Tag kontakt  för att få en prisuppgift eller offert på 08-772 86 35 eller This is a mailto link  Nu med 20 procents lägre pris på byggnad vid fullvärdesförsäkring.

För de föreningar som har sin egendom i RF Föreningsförsäkring Mellan, Mellan plus eller Stor erbjuds också följande tilläggsförsäkringar:

 • Styrelseansvarsförsäkring från 500 000 kr och uppåt
 • Idrottsreseförsäkring (året om för alla föreningens lag)
 • Tjänstereseförsäkring
 • Automater av olika slag
 • Rättsskyddsförsäkring, från fem PBB och uppåt 

Mer om försäkringen på Folksams webbplats