Hem / Bidrag och stöd / Återstartsstöd 2022

Återstartsstöd 2022

För att återstarta idrotten efter cornapandemin finns nu ett återstartssöd att söka för idrottsföreningar som har drababts extra hårt. Stödet riktas mot de föreningar som kan uppvisa en minskning på 30 % av verksamheten från tiden innan restriktionerna för pandemin till under tiden för restriktionerna. Det kan exempelvis vara en minskning av LOK-stödsaktiviteter, antal deltagare i barn- och ungdomsidrotten, antal aktiviteter för vuxna och/eller antal engagerade ledare/funktionärer.

Hur vet jag om min idrottsförening kan söka stöd?

När din idrottsförening ansöker om stöd gör vi en bedömning om hur verksamheten har påverkats och om föreningar har tappat minst 30% av verskamheten. Inom ramen för stödet kommer vi särskilt uppmärksamma föreningar som tappat verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Kontakta din förenings idrottskonsulent så berättar vi mer.

Syftet med återstartsstödet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter för särskilt utsatta föreningar. Det innebär att stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. 

Två huvudområden är möjliga att bevilja stöd inom:

  • Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom barn- och ungdomsidrotten.
  • Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom idrott för personer med funktionsnedsättning

Hur funkar det?

Vi på RF-SISU Västmanland söker upp idrottsföreningar som bedöms ha tappat en stor del av sin verksamhet för att höra hur behovet ser ut för att återstarta verksamheten. I den dialogen görs en överenskommelse med idrottsföreningen om vilka insatser som passar i det aktuella läget. Det går också bra att kontakta oss så gör vi en bedömning av ert aktuella läge.

Ansökan skrivs tillsammans med föreningens idrottskonsulent och ska innehålla:

  • vilken målgrupp som avses
  • en kort beskrivning kring hur föreningen drabbats verksamhetsmässigt
  • vilka aktiviteter föreningen ska genomföra
  • under vilken tidsperiod aktiviteterna ska ske
  • samt vilken summa som fördelas.

Storlek på stöd

Utifrån ansökan tilldelas idrottsföreningen ett belopp. Maximalt kan en föreningen tilldelas 50 000 kronor. 

Kontaktperson

Vid frågor kontakta Marie Persson, sakkkunig barn- och ungdomsidrott
This is a mailto link tfn: 072- 55 83 017

Det går också bra att Kontakta din förenings idrottskonsulent