Hem / Bidrag och stöd / SDF-bidrag / SDF-bidrag nya kriterier från 2022

SDF-bidrag nya kriterier från 2022

Region Västmanland lämnar årligen verksamhetsstöd till idrottens distriktsorganisationer i länet. Stödet betalas ut till RF-SISU Västmanland. Distriktet har sedan till uppgift att fördela detta mellan de olika Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF).

Vid RF-SISU Västmanlands styrelsemöte den 2 november beslutades om nya ramar och principer för fördelningen av SDF-bidraget. De nya reglerna träder i kraft från och med den 1 januari 2022.

Processen och framtagandet av den nya fördelningsprincipen har pågått sedan distriktsstämman i maj 2020. Vid två SDF-träffar, en i november 2020 och en i juni 2021, har specialdistriktsförbunden i länet diskuterat bidragsmodellen och gjort medskick. Alla inspel har tagit i beaktandet när styrelsen fattat beslut.

Här hittar du beslutade ramar och principer för fördelningen av SDF-bidraget.

Vi tackar för engagemanget och delaktigheten i arbetet!

Vid frågor kring fördelningsmodellen kontakta Kristin Pleick, Distriktsidrottschef: This is a mailto link

Vid frågor kring utbetalning kontakta Margareta Hofgaard, Ekonom: This is a mailto link

Observera att dessa nya ramar och principer inte gäller utbetalningen 2022 utan först för nästkommande utbetalning dvs. 2023.