Hem / Bidrag och stöd / SDF-bidrag

Ansök om SDF-bidrag

RF-SISU Västmanland och Region Västmanlands övergripande syfte med stödet till specialdistriktsförbunden är att stimulera till aktivitet och utveckling av verksamheter för ungdomar i åldern 7-25 år och som ligger i linje med idrottsrörelsens idéprogram ”Idrotten Vill”. 

Bidragstak

Inget SDF kan erhålla mer än 20 % av den totala bidragssumman.

Fördelningsmodell 

5 % av den totala bidragssumman fördelas i grundbidrag till alla SDF/regioner som har föreningar i distriktet och lämnat in följande handlingar:  
• Senaste verksamhetsberättelsen 
• Senaste ekonomiska berättelsen, där SDF-stöd ska kunna utläsas i resultaträkningen eller i not 
• Senaste revisionsberättelsen 
• Senaste Justerade årsmötesprotokollet 
• Gällande kontaktuppgifter för ordförande, sekreterare och kassör samt officiell e-postadress till SDF.et i IdrottOnline 
• BG eller PG inlagt i IdrottOnline.

20 % av den totala bidragssumman fördelas efter antalet föreningar i distriktet enligt RF:s röstlängd.

50 % av den totala bidragssumman fördelas efter antalet redovisade ledartillfällen i LOKredovisningen. Siffrorna hämtas av Idrottsförbundet från LOK-stödssatistiken.

25 % av den totala bidragssumman fördelas efter redovisade utbildningstimmarna genomförda inom SDF:ets föreningar i Västmanland i RF-SISU:s regi och baseras på  utbildnings-/folkbilsningstimmar. Timmarna hämtas från utbildningsmodulen. 

Ansökningsförfarandet

SDF/regioner ska till (DF:s) RF-SISU Västmanlands kansli skicka in erforderliga handlingar se ovan, från föregående år. Maila handlingarna till This is a mailto link

För sent inkomna handlingar innebär att bidrag ej erhålls. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att SDF avstängs från bidrag. Beslut fattas av RF-SISU Västmanlands styrelse.

Bidraget betalas ut halvårsvis. Bidrag under 10 000 kronor betalas ut vid första utbetalningen. 

Handlingar ska vara Västmanlands Idrottsförbund kansli tillhanda senast den 31 december varje år.

När vi mottagit era underlag får ni en bekräftelse via e-post till er kontaktperson. Återkoppla till oss om ni inte får någon bekräftelse.

Här kan du läsa mer om kriterierna och skriva ut dem