Hem / Bidrag och stöd / SDF-bidrag

Ansök om SDF-bidrag

RF-SISU Västmanland och Region Västmanlands övergripande syfte med stödet till specialdistriktsförbunden är att stimulera till aktivitet och utveckling av verksamheter för ungdomar i åldern 7-25 år och som ligger i linje med idrottsrörelsens idéprogram ”Idrotten Vill”. 

Bidragstak

Inget SDF kan erhålla mer än 20 % av den totala bidragssumman.

Fördelningsmodell 

5 % av den totala bidragssumman fördelas i grundbidrag till alla SDF/regioner som har föreningar i distriktet och lämnat in följande handlingar:  

  • Senaste verksamhetsberättelsen
  • Senaste ekonomiska berättelsen
  • Senaste revisionsberättelsen
  • Senaste justerade årsmötesprotokollet
  • Gällande kontaktuppgifter för ordförande, sekreterare och kassör samt officiell e-postadress till SDF.et i IdrottOnline
  • BG eller PG inlagt i IdrottOnline.

20 % av den totala bidragssumman fördelas efter antalet föreningar i distriktet.

50 % av den totala bidragssumman fördelas efter antalet redovisade ledartillfällen i LOK-redovisningen. Siffrorna hämtas från LOK-stödssatistiken för år 2020.

25 % av den totala bidragssumman fördelas efter redovisade utbildningstimmarna genomförda inom SDF:ets föreningar i Västmanland i SISU:s regi och baseras på 2020 års utbildningstimmar. Timmarna hämtas från utbildnings-modulen.

Ansökningsförfarandet

DF/regioner ska till (DF:s) RF-SISU Västmanlands kansli skicka in erforderliga handlingar se ovan, från föregående år. Maila handlingarna till This is a mailto link För sent inkomna hand-lingar innebär att bidrag ej erhålls. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att SDF avstängs från bidrag. Beslut fattas av RF-SISU Västmanlands styrelse.

Handlingar ska vara RF-SISU Västmanland tillhanda senast den 31 december 2021.
Skickas till: This is a mailto link
När vi mottagit era underlag får ni en bekräftelse via e-post till er kontaktperson.
Återkoppla till oss om ni inte får någon bekräftelse.

Här kan du läsa mer om ansökan för SDF-bidrag