Hem / Bidrag och stöd / Idrottens redovisning

Idrottens redovisning

RF-SISU Västmanland hjälper dig och din förening när det gäller både föreningslära och samarbeten. På den här sidan har vi samlat information som ska underlätta för föreningen att sköta hanteringen av ekonomi och skatter på ett korrekt sätt.

Idrottsföreningen som arbetsgivare  

En förening kan behöva fundera på om den som utför arbete åt föreningen gör det som ideell, konsult eller anställd. Om det finns anställda i föreningen är det föreningen som är arbetsgivare. Föreningens styrelse har då ett arbetsgivaransvar och ska ta ansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Det innebär att den anställde och/eller den fackliga organisationen kan rikta ekonomiska krav gentemot styrelsen om den till exempel brutit mot någon arbetsrättslig lag. 

När en förening anställer någon för första gången ska föreningen anmäla sig som arbetsgivare hos Skatteverket. Som arbetsgivare har man en skyldighet att lämna in uppgifter och betala skatter och avgifter för både verksamheten och de anställda. 

Arbetsgivaralliansen är idrottens arbetsgivarorganisation. Gå in på Arbetsgivaralliansens webbplats för mer information. 

Skatt och redovisning 

För ideella föreningar gäller samma regler som för andra arbetsgivare. Det kan däremot finnas undantag för idrottsföreningar. På Skatteverkets webbplats finns samlad information om redovisning av lön, ersättning, arbetsgivaravgift och skatteavdrag för en idrottsförening. 

Även ideella föreningar ska följa bokföringslagen – annars riskerar de bestraffning. RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i detta arbete. 


Fortnox

För att effektivisera och modernisera det tidskrävande arbetet med fakturering och bokföring har idrottsföreningar som är anslutna till RF möjlighet att använda Fortnox bokförings- och faktureringsmoduler. Man skapar avgifterna i IdrottOnline och använder sedan Fortnox webbaserade program för att skicka de automatiskt skapade fakturorna till föreningens medlemmar. 

På Fortnox webbplats hittar du mer information

Skattefrågor  

RF-SISU Västmanland har ett tätt samarbete med Skatteverket.
För frågor direkt dit, kontakta:

Linda Södergren
Skatteinformatör, Skatteverket
This is a mailto link

Skatteverket anordnar webbseminarier speciellt riktade till idrottsföreningar.

Aktuella webbseminarier hittar du på Skatteverkets hemsida