Hem / Bidrag och stöd

Bidrag och stöd

Här kan du läsa mer om både bidrag och administrativt stöd för dig och din förening. Vi på RF-SISU Västmanland berättar gärna mer om de olika stödformerna. Under respektive rubrik hittar du aktuell kontaktperson. 

  • IdrottOnline
  • Föreningsekonomi
  • Bilda idrottsförening
  • Försäkringar
  • Rabatter och förmåner
  • Utmärkelser och jubileumsdiplom
  • SDF-bidrag
  • LOK-stöd

Övriga stöd: 
Stöd gällande anläggningar och idrottsmiljöer
Idrott hela livet
Integration och etablering

Vi på RF-SISU Västmanland hjälper även till i ansökningsförfarande för att söka medel från externa aktörer som exempelvis Arvsfonden eller liknande.