Hem / Vi arbetar med / Idrott i samhället

Idrott i samhället

Tillsammans med Riksidrottsförbundet arbetar RF-SISU Västmanland för att lyfta fram idrottens mervärde för samhället. Med 3,2 miljoner medlemmar i 20 000 ideella föreningar och 650 000 ledare är idrottsrörelsen en stark motor i det svenska samhället – från hälsoekonomi och självkänsla till besöksnäring och integration.

Idrottsrörelsen gör Sverige starkare

Vi brukar stolt säga att idrottsrörelsen gör Sverige starkare. Med det menar vi att idrotten bidrar till bättre folkhälsa, regional utveckling och inte minst till ett samhälle där människor trivs och får känna delaktighet och gemenskap.

Idrottsrörelsen medverkar till att den ekonomiska belastningen på samhället minskar. Här lyfter vi fram några exempel på idrottens samhällsnytta:

  • Personer som idrottar är friskare, begår färre brott och dricker mindre alkohol.
  • Regelbunden motion har effekter som minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, minskad risk för frakturer, förbättrad balans- och koordinationsförmåga, minskad risk för belastningsskador med mera. 
  • Idrottande ungdomar har bättre självkänsla, begår färre brott och dricker mindre alkohol än jämnåriga som inte är engagerade i idrottsföreningar.
  • Hos äldre bidrar motion till att minska risken för demens.
  • Idrottevenemang stärker besöksnäringen och ger skatteintäkter.
  • Sportbranschen genererar arbetstillfällen, exmmpelvis på hotell, sportaffärer, idrottsanläggningar och i byggbranchen vid nybyggnationer i renoveringar.
  • Idrottsföreningen är en bra väg in i samhället för nyanlända och personer med utländsk bakgrund. Här blir man delaktig och hfår ett värdefullt kontaktnät.
  •  En väl fungerande fritid och liv mellan husen är vid sidan av arbetstillfällen något som får människor att trivas i Västmanland.

 

Läs mer om idrottens samhällsnytta på Riksidrottsförbundets hemsida.