Hem / Vi arbetar med / Strategi 2025

Följ med oss på resan mot framtidens idrott

Det pågår ett omfattande förändringsarbete inom idrottsrörelsen. Vi kallar det Strategi 2025. Förändringsarbetet ska framförallt leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet. Följ emd RF-SISU Vsätmanland på resan mot framtiden idrott.

Ingen tvivlar på att idrott i förening är bra både för individen och samhället. Bättre hälsa och social sammanhållning är bara några av de vinster som idrotten ger. Samtidigt ser vi att många slutar idrotta i förening redan i 11-årsåldern, en trend som kräver nytänkande för att kunna brytas.

Idrottsrörelsens förändringsarbete Strategi 2025 ska få ännu fler att känna sig välkomna i idrottsföreningen. Fokus på personlig utveckling före resultat lägger grunden för ett livslångt idrottande. Framtidens idrott ska vara nyfiken och inspireras av förändringar i samhället. Moderna föreningar ska bli ännu bättre på att fånga människors engagemang på ett sätt som gör att fler upptäcker det unika med föreningsidrott.

Idrottsrörelsens mål 2025

Idrottsrörelsen har beslutat om fem övergripande mål inom fyra strategiska områden. Målen är idrottsrörelsens gemensamma och därför har också specialidrottsförbunden, RF:s medlemmar, ett indirekt ansvar att leda sina föreningar mot målen:

Livslångt idrottande

• Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.

• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka

• Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening

• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare

• Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

Målen bygger på varandra. För att nå målet om livslång idrott i förening, behöver svensk idrott stärka arbetet med värdegrunden och vidareutveckla föreningsidrotten genom att sätta fokus på engagemang och medlemskap. Sammantaget kommer det att göra Sverige starkare.

På Riksidrottsförbundets webbplats kan du läsa mer om Strategi 2025 och det förändringsarbete som sker inom idrottsrörelsen