Hem / Vi arbetar med / Intressepolitik

Intressepolitik

RF-SISU Västmanland har till uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda idrottsrörelsen i gemensamma frågor, i Västmanland. Tillsammans med Riksidrottsförbundet arbetar vi för att idrottsföreningar och förbund ska ha bästa möjliga förutsättningar att bedriva idrott för alla hela livet.

En av RF-SISU Västmanlands viktigaste uppgifter är att företräda idrottsrörelsen i gemensamma frågor som rör idrottens förutsättningar och utveckling. Vi genomför kontinuerligt dialog med politiker och tjänstemän i länets kommuner och Region Västmanland. Vi ingår i nätverk och arbetar aktivt med oppinionsbildning.

Riksidrottsförbundets intressepolitiska program redogörs även konkret för de åtgärder eller förändringar som är nödvändiga för att göra verklighet av våra ståndpunkter. Vi vill skapa en idrottsrörelse för alla – hela livet.

På Riksidrottsförbundets hemsida kan du läsa mer om några av våra viktigaste idrottspolitiska frågor just nu.