Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott / Inkludering/etnicitet

Inkludering/etnicitet

Idrottsrörelsen i Västmanland skapar en utmärkt mötesplats för människor att mötas och interagera över gränserna. Vi har under de senaste åren sett många goda exempel, där idrotten har haft en betydande roll och gjort skillnad. Hos RF-SISU Västmanland finns möjlighet både gällande rådgivning samt ekonomisk stöttning.

Riktlinjer 

Din förening kan söka medel för föreningsutveckling som främjar inkluderingsarbetet. Det primära är att utveckla föreningens inkluderingsarbete och att det finns ett syfte med verksamheten. Ansökan sker tillsammans med inkluderingssansvarig eller idrottskonsulent under en första träff. Efter genomförd satsning sker uppföljning och utvärdering i form av en återrapporteringsträff. 

Målgrupper 

Målgruppen är nyanlända och personer med migrationsbakgrund.  

Medel 2019-2020

Under 2019-2020 finns möjlighet att få stöd för följande insatser: 

 • Uppstart av integrations-/inkluderingssatsning 
 • Kostnadsfria lovaktiviteter 
 • Kostnadsfri prova-på verksamhet
 • Möjliggöra/underlätta för personer att delta i ordinarie verksamhet  

Ansökningar sker löpande, kontakta er idrottskonsulent för mer information. Om du är osäker på vem som är din förenings idrottskonsulent hittar du det här. 

Principer som ligger till grund för bedömning av inkomna ansökningar

 •  Föreningen har kontakt med idrottskonsulent gällande folkbildning.

 •  Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter.

 •  Projektet riktar sig till blandade (heterogena) deltagargrupper.

 •  Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. 

 • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet.

   

Exempel på aktiviteter som RF-SISU Västmanland har beviljat medel för:  

 • Kostnadsfri prova-på verksamhet.
 • Kostnadsfria lovaktiviteter.
 • Generella och idrottsspecifika ledarutbildningar.
 • Handlingsplan för inkluderingsarbetet.


Vid frågor kring inkludering och etnicitet kontakta: 

Edwin O´Brien-Rodney 
010-476 48 10, 070- 259 41 10 
This is a mailto link 

Xie Gamboa 
010-476 48 17, 072-254 94 57 
This is a mailto link 

Försäkringar flyktingar och nyanlända  

Varje SF har egna försäkringslösningar. De flesta har SF har avtal med Folksam. Om flyktingar och nyanlända omfattas av försäkringen beror på SF:s respektive avtal. 

Om det händer en skada på person som inte har ett svenskt personnummer så går det att lösa ändå via Folksam.  

Så här ser det ut på Migrationsverkets hemsida om sjukvårdsavgifter för vuxna asylsökande