Parasport

Idrotten vill inte göra skillnad på idrott oavsett om en person har en funktionsnedsättning eller inte,  idrotten vill också få fler personer med funktionsnedsättning att börja idrotta samt skapa så bra förutsättningar för alla att kunna delta inom idrottsrörelsen, gärna så nära hemmet som möjligt. Om idrotten kan skapa förutsättningar och möjligheter för inkludering av alla så kommer fler personer att börja med idrott och därmed få en högre livskvalitet och en bättre hälsa. 

Individen i centrum

Inom idrotten och i allt ledarskap är det alltid viktigt att inte generalisera, utan att alltid utgå från varje enskild individ. Detta oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte. Föreningarna är nyckelfaktorn om vi ska lyckas inkludera fler men det är viktigt att de får det stöd och den utbildning som de behöver.

Parasportförbundet

Parasportförbundet organiserar idrott för personer med olika funktionsnedsättningar. Dessa är personer med intellektuellnedsättning, rörelsenedsättning, synnedsättning samt personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Merparten av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har inte behovet av parasporten, men kan ha behov av ett anpassat ledarskap. Dövsportsförbundet organiserar idrott för personer med hörselnedsättning.

Inkluderande idrott för alla

Flera specialidrottsförbund (SF) t ex ridsportförbundet, golfförbundet samt curlingförbundet har redan idag parasport inom sitt förbund. Flera SF tar nu över ansvaret för parasporten inom sin idrott. T ex simförbundet, vilket också gör att vi tar steg framåt i vår gemensamma strategi 2025.