Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott

Inkluderande idrott

RF-SISU Västmanland arbetar för en mer välkomnande och inkluderande verksamhet inom idrottsrörelsen. Vi arbetar för att förändra attityder och värderingar så att individers olikheter ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas. 

På Riksidrottsförbundets webbplats kan du läsa mer om inkludering

Här kan du läsa mer om hur vi på RF-SISU Västmanland arbetar med inkludering/etnicitet

Idrottsrörelsens gemensamma värdegrund

Den omfattar de fyra grundpelarna:

  1. Glädje och gemenskap
  2. Demokrati och delaktighet
  3. Allas rätt att vara med
  4. Rent spel

Läs mer om idrottsrörelsens värdegrund i idéprogrammet Idrotten vill.

Inkluderingskollen

Påbörja resan mot en mer inkluderande förening. Välkommen till www.inkluderingskollen.se En webbplats framtagen av RF-SISU Västmanland.

Vill du ta reda på vilken tröskel som är störst in i din förening? Kontakta oss på RF-SISU Västmanland så hjälper vi er att starta upp ert inkluderingsarbete och göra ett självskattningstest, som är en del av utbildningen Inkluderingstrappan.

På inkluderingskollen.se ger vi er möjligheten att påbörja resan mot en mer inkluderande idrottsförening. På sajten finns även filmer och frågor som kan användas som samtalsunderlag tillsammans med tränare, ledare, aktiva, styrelse och föräldrar i föreningen.

Välkommen att bidra till en mer inkluderande idrott!

Hbtq/sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck

Inkludering handlar om att du som finns eller vill finnas i vår verksamhet ska känna dig välkommen. Vi på RF-SISU Västmanland jobbar för att skapa en idrott utan trakasserier och diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning och/eller könsidentitet. För att nå dit behöver vi jobba med att förändra normer och jargonger som råder inom idrotten.

Vill er förening jobba för att bli mer inkluderande? vi hjälper er igång med arbetet för att främja så att fler känner sig välkomna och trygga inom idrotten.

En bra start är att besöka utbildningsplattformen inkluderande idrott

Gå med oss i länets prideparader

RF-SISU Västmanland går årligen i prideparader runt om i Vsätmanland för att visa att idrotten är till för alla. Flera andra idrottsföreningar och specialdistriktsidrottsförbund brukar gå med oss i paraderna. Häng med ni också!

Håll utkik här för datum och tider för 2020 års prideparader som vi deltar i.

Jämställdhet

Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Tidigare medvetna strategiska beslut har lett till positiva förändringar. Antalet flickor som idrottar har ökat, fler kvinnor är representerade i styrelserummen, fördelningen av resurser har blivit mer rättvis och kvinnor har stora framgångar inom idrotten. Men idrotten är trots detta långt ifrån jämställd, det finns mycket kvar att göra och det kommer krävas ytterligare strategiska beslut i framtiden för att nå idrottens jämställdhetsmål.

Här kan du läsa mer om RF-SISU Västmanalnds arbete för en jämställd idrott

Önskat läge 2025

2025 känner sig pojkar och flickor, män och kvinnor och i olika åldrar och med olika förutsättningar och bakgrund välkomna till idrottsföreningen. Föreningens verksamhet ger människor med lika förmåga möjlighet att vara med. Träningen utvecklas efter individens kapacitet vilket utvecklar rörelseförståelse.

2025 speglar medlemmarna i idrottsrörelsen befolkningen i Sverige. Möjligheterna att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor

Goda exempel

Här kan du ta del av goda exempel på arbete inom inkludering som sker i samverkan mad oss på RF-SISU Västmanland.

Utan idrotten hade jag hamnat snett

Asylsökande kvinnor hittade träningsglädjen i Norberg

Här får alla chans att delta

Populär inkluderingssastning hos Arboga Ryttarsällskap