Hem / Vi arbetar med / Idrott hela livet

Idrott hela livet

Vi lever allt längre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Att vara aktiv i en idrottsförening ger möjlighet till fysisk aktivitet men också till ett positivt socialt sammanhang.

Om fler vuxna och äldre idrottar skulle många få en höjd livskvalitet och samhället skulle kunna spara mycket sjukvårdskostnader. Därför arbetar RF-SISU Västmanland aktivt för att skapa förutsättningar för idrott hela livet.

Har din idrottsförening tankar på att starta ny eller utveckla befintlig verksamhet för målgruppen 65+ är ni varmt välkomna att kontakta oss på RF- SISU Västmanland för dialog om hur vi kan stötta er.

Kontaktperson: oscar uusitalo tel. 010-476 48 11   This is a mailto link