Hem / Vi arbetar med / Idrott hela livet

Idrott hela livet

Vi lever allt längre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Att vara aktiv i en idrottsförening ger möjlighet till fysisk aktivitet men också till ett positivt socialt sammanhang. Om fler vuxna och äldre idrottar skulle många få en höjd livskvalitet och samhället skulle kunna spara mycket sjukvårdskostnader. Därför arbetar RF-SISU Västmanland aktivt för att skapa förutsättningar för idrott hela livet.

I början av mars tilldelades Riksidrottsförbundet 20 miljoner kronor för en särskild äldresatsning under två års tid. Riksidrottsförbundet har därefter valt ut sex distrikt som kommer vara pilotdistrikt för satsningen, varav RF- SISU Västmanland är ett av dessa distrikt. Fokus i satsningen är att skapa goda förutsättningar för målgruppen 65+ att idrotta i förening, att samverka med seniororganisationerna och andra samhällsaktörer samt att främja folkbildningsinsatser.

Har er idrottsförening tankar på att starta ny eller utveckla befintlig verksamhet för målgruppen 65 +?

Kontakta oss på RF- SISU Västmanland för dialog om hur vi kan stötta er förening.

Kontaktperson: oscar uusitalo tel. 010 476 48 11 / This is a mailto link