Hem / Vi arbetar med / Elitidrott

Elitidrott

RF-SISU Västmanland vill underlätta och utveckla möjligheterna för elitidrottare, elittränare och motsvarande genom allt från utbildning till testverksamhet. Här hittar du information, samt tips och länkar.

RF-SISU Västmanland erbjuder utbildningar vid förfrågan för tränare och aktiva i träningslära, ledarskap, träningsplanering, kost  och nutrition, funktionell styrketräning, tester (fysprofilen) idrottsskador samt prestationsutveckling.

För att utbildningarna ska hålla hög kvalité så använder vi specialister för respektive område dessa specialister ingår i vårt nätverk som vi använder ute på fältet för att stärka idrotten i länet. Vår ambition är att kunna erbjuda hjälp till att utvecklas både fysisk och psykiskt.

Elittränarfrukost för lagidrotter

Under några tillfällen varje år bjuder vi in huvudtränare/-ledare från elitlagen i Västmanland. Elitlag är man om man spelar i högsta eller i den näst högsta nivå inom sin idrott. Träffarna innehåller framförallt erfarenhetsutbyte samt studiebesök.

Elitidrott på gymnasiet - RIG och NIU

Det finns två olika möjligheter för elever som vill kombinera studier med elitidrott på gymnasiet: riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Läs mer om RIG och NIU på Riksidrottsförbundet hemsida.  

Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten 

Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) har som främsta syfte att möjliggöra en kombination av elitidrott och högre utbildning. I Västmanland är Mälardalens Högskola ett Elitidrottsvänliga lärosäte.

Här kan du läsa mer RIU och EVL på Riksidrottsförbundet hemsida

Elitidrottsstipendium

Elitidrottsstipendiet är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och Svenska Spel och ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Läs mer om elitidrottsstipendium på Rikisrottsförbundets hemsida.

Läs mer om elitidrott på RF:s hemsida