Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott / Samsyn Västmanland

Samsyn Västmanland

Idag väljer många barn idrott redan i tidig ålder, många byter förening redan som barn och är rädda för att få stå över matcher och cuper på grund av missade träningstillfällen. Dessutom upplevs vinter- och sommaridrotterna krocka allt mer, samtidigt som pressen blir större från föräldrar och ledare. En negativ trend som RF-SISU Västmanland vill bryta.

Genom ”Samsyn Västmanland” har några av länets specialdistriktsförbund därför beslutat att ännu tydligare bedriva idrottsverksamhet utifrån ett barn- och ungdomars perspektiv. Maria Ericson, ordförande i Västmanlands Idrottsförbund, berättar varför ”Samsyn Västmanland” är en viktig satsning: 

"Inget barn ska behöva välja idrott, eller bli bortvald. Från Västmanlands Idrottsförbund ser vi positivt på att flera av våra större lagidrotter har valt att gå med i Samsyn Västmanland.

Varför Samsyn Västmanland

"När vi i satsningen initialt diskuterade åldersgräns kände vi att 12 år var en gräns som vi skulle få acceptans från de idrotter som vi hoppades skulle anamma samsyn Västmanland. Vi gjorde kopplingen att vi inom idrotten benämner verksamhet upp till 12 år som barnidrott. Vi hade förhoppningen att kunna höja åldersgränsen succesivt, med målet 15 år. Redan vid första informationstillfället, i samband med bandyns Mälarenergi cup, fick vi kommentaren ”så det är ok att toppa och slå ut barn och ungdomar vid 13 år”. Detta fick oss att ändra till 15 år".

"Det är med glädje och stolthet jag konstaterar att Västmanlands lagidrotter vill främja barn och ungdomars idrottande genom att möjliggöra träning inom fler idrotter och förhoppningsvis längre upp i åldern, helst hela livet".

Att dubbelidrotta ska vara naturligt

Tanken är att dubbelidrottande ska vara naturligt och att ingen ska tvingas välja idrott i tidig ålder. Överenskommelsen gäller barn t.o.m. 15 års ålder och idrotterna fotboll, handboll, ishockey, innebandy och bandy.

"Det här är ett stort steg för möjligheten till allsidig idrott", säger Stig Nordin från Mellansvenska Handbollsförbundet.

 "Vårt första steg var 12 år. Nu är alla överens om nästa steg som är 15 år som är avslutningen av högstadiet. Det är viktigt att vi ger barn och ungdomar möjlighet att fortsätta idrotta med flera idrotter innan eventuell specialisering. Vi får också kämpa för en förändring kring länslagsverksamheten så att detta inte blir ett slutmål för många".

Genom ”Samsyn Västmanland” finns även en naturlig mötesplats för att diskutera barn- och ungdomsidrott i länet. Målsättningen är att varje år bjuda in till en större mötesplats med Samsyn Västmanland i fokus.

Bandyförbundet Distrikt Mellansverige, Västmanlands Ishockey-, Västmanlands Fotbolls-, Mellansvenska Handbolls- och Västmanlands Innebandyförbund har nu kommit överens om att följa dessa riktlinjer. Tanken är att ”Samsyn Västmanland” på sikt ska följa med även högre upp i åldrarna och sträcka sig över ännu fler idrotter.

Läs mer om Samsyn Västmanland

Informationsblad om Samsyn Västmanland hittar du här. 

Här hittar du en folder med information och riktlinjer om Samsyn Västmanland