Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt och satsni... / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

Alltför många barn och unga sitter stilla. RF-SISU Västmanland har som uppdrag att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att öka den grundmotoriska förmågan hos barn och unga så att steget vidare till idrottsrörelsen blir enklare. Dessutom förbättras folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

RF-SISU Västmanland arbetar med två tydliga spår i satsningen. Dels genomförs organiserade rastaktiviteter med fokus på rörelseglädje på ett antal skolor i Västmanland.

Det andra spåret handlar om utbildning av skolpersonal i rörelseförståelse. Här finns möjlighet att få en utbildning just till din skola. Kontakta oss så berättar vi mer!