Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt och satsni... / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

Alltför många barn och unga sitter stilla. RF-SISU Västmanland har som uppdrag att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att öka den grundmotoriska förmågan hos barn och unga så att steget vidare till idrottsrörelsen blir enklare. Dessutom förbättras folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

RF-SISU Västmanland kommer från och med 2021 arbeta i tre spår, utbildning, nätverk samt föreningssamverkan. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet.

Målsättningen med föreningssamverkan är att fler barn ska hitta till föreningslivet genom att få testa nya idrotter samt delta i aktiviteter som stimulerar till rörelseglädje.

Det andra spåret är utbildning av skolpersonal. Vi erbjuder två utbildningar, basutbildning som inriktar sig på rörelseförståelse samt nyttan av fysisk aktivitet, där målgruppen är samtlig personal på en skola. Vår andra utbildning är en fortsättningsutbildning som fokuserar på rastverksamhet och praktiska moment och riktar sig till personal som arbetar med rörelse på skolan.

Det tredje spåret är nätverksträffar som riktar sig till alla skolor som är med i satsningen. Nätverket har som målsättning att genomföra en till två träffar per år med olika teman samt skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Vad innebär det att vara del av rörelsesatningen i Västmanland?


Oilka steg inom satsningen (ett läsår)

  1. Introduktionsträff
  2. Uppstart med basutbildning för hela skolans personal.
  3. Processtart -Träff med ledningen för genomgång av handlingsplan och planering av fortsättningsutbildning och föreningssamverkan.
  4. Föreningssamverkan och fortsättningsutbildning genomförs på skolan. Målsättningen är att skolor i satsningen ska få besök av minst två föreningar per år.
  5. Uppföljning
  6. Utvärdering

För de skolor som deltar ingår även material och processtöd.

Om er skola är intresserad av att vara en del av rörlesesatningen  HT21/VT22 ska ni kontakta Tobias Fahlén för att få mer information. För denna period finns det plats för 12 nya skolor, först till kvarn. Anmäl ditt intresse här.

Kontakta oss så berättar vi mer!